Nyheter

Allsidige Snøhetta

I går feiret Snøhetta åpningen av prosjektet «Crossroads of the World» på Times Square i New York, i dag lanserer de ferdighytte tegnet for produsenten Rindalshytter.


- Konstruksjonen bretter seg rundt og beskytter mot været samtidig som glassflatene setter i direkte kontakt med naturen, sier arkitekt Anne Cecilie Haug om Snøhettas første ferdighytte «Gapahuk» som er tegnet for Ringdashytter. Illustrasjon/rendering: MIR

Times Square-prosjektet transformerer et av New Yorks mest trafikkbelastede områder til en grunnleggende åpen og offentlig plass.

 

Ifølge en pressemelding skriver Snøhetta at de har gitt plassen et sammenhengende gategulv fra bygningsfasade til bygningsfasade. Ti 15 meter lange granittbenker gir fotgjengere mulighet til å bevege seg gjennom området med økt komfort og med mulighet for å sitte ned. Ifølge arkitekten har plassen, som ble ferdigstilt i 2016, betydd en dobling av fotgjengerdefinert areal i Manhattans kjerneområde.

 

Testprosjekt banet vei for endring

Forløperen til den permanente utformingen var et pilotprosjektet kallt «Green Light for Midtown» fra 2009 der man etablerte midlertidige fotgjengerområder og satte ut gatemøblering for å stengte av Broadway fra 42. til 47. gate for trafikk. Testprosjektet ble en så stor suksess at trafikketaten ønsket en permanent utforming med  fotgjengerprioritering.

 

Saken fortsetter under bildet.

Times Square har fått nytt innhold og ny drakt. I går var det offisiell åpning av den nye plassen. Arkitektur og landskaparkitektur - Snøhetta Foto: Michael Grimm
Times Square har fått nytt innhold og ny drakt. I går var det offisiell åpning av den nye plassen. Arkitektur og landskaparkitektur - Snøhetta Foto: Michael Grimm

I 2010 ga New York City Department of Design and Construction og New York City Department of Transportation det prestisjetunge oppdraget å redesigne Times Square til norske Snøhetta. I oppdraget skulle tre hovedutfordringer løses: nødvendig infrastruktur i området skulle oppgraderes, det skulle tilrettelegges for nye og større offentlige arrangementer, i tillegg skulle de temporære fotgjengerplassene få en permanent utforming.

 

Plassen som til nå har vært preget av mye trafikk, er kjent for å være et underholdningsområde, og er et ikon for kultur og urbant liv. Det nye designet innebærer omkring 34 000 kvadratmeter nytt fotgjengerareal.

 

De fysiske og operasjonelle forholdene for gatene, fortauene og infrastrukturen under overflaten, som for eksempel kloakk, var i dårlig stand og medførte redusert funksjonalitet og sikkerhet, skriver Snøhetta om forholdene før de satte i gang.

 

Ifølge Wikipedia trekker Times Square omkring 50 millioner besøkende i året og er dermed en av verdens mest besøkte turistattraksjoner. Nærmere 330 000 mennesker passerer området daglig.

 

Klar ferdig Snøhetta-hytte

En vridning i taket gjør at hytta åpner seg mot omgivelsene i begge ender, og høye vinduer fyller hytta med dagslys fra morgen til kveld, ifølge produsenten. Illustrasjon/rendering: MIR
En vridning i taket gjør at hytta åpner seg mot omgivelsene i begge ender, og høye vinduer fyller hytta med dagslys fra morgen til kveld, ifølge produsenten. Illustrasjon/rendering: MIR

I den andre enden av skalaen har Snøhetta tegnet sin første hytte for en ferdighytteprodusent, ifølge en pressemelding fra Rinddalshytter. Snøhetta har i samarbeid med Ringdalshytter kommet fram til hytta «Gapahuk».

 

Arkitektene har tegnet en hytte som kan tilpasse seg terrenget og omgivelsene uavhengig om hytta plasseres ved sjøen, på fjellet eller i skogen, men det er en utfordring i tegne hytte på ukjent tomt:

– Vi brukte mye tid på å se for oss og modellere forskjellige helninger på tomten, himmelretninger, utsikt, solforhold, logistikk og nærmiljø, sier Haug.

 

Unikt i hyttemarkedet

Daglig leder i Rindalshytter Per Ivar Hyldbakk forteller at det ligger en tanke bak hver eneste kvadratcentimeter. Han mener hytta skiller seg fra de fleste andre hytter og understreker kvalitetene, enkelt vedlikehold, kontrasten mellom det vidåpne og det trygge, og at hytta lar seg plassere i enhver himmelretning og i variert terreng uten at det går på kompromiss med bokvalitetene og formgivningen.

– Det mener vi ikke bare er unikt for hyttemarkedet. Det er arkitektur i verdensklasse, sier Hyldbakk.

 

Hytta har et miljøbevisst design og produseres med lokalt tømmer fra Nordmøre, og en  kompakt bygningskropp av treverk gjør at oppvarming skjer fort. Taket er utformet slik

at deg egner seg godt til solkraft, slik at hytta kan fungere «off grid», ifølge produsenten.

Se mer om hytta på https://rindalshytter.no/hytter/moderne/hyttetyper/gapahuk