Nyhet

– Alt skjer på Oslo Urban Arena!

Erling Fossen er programansvarlig for konferansen som vil bryte ned silotenkning i politikken og byråkratiet. Han vil at arkitektene skal komme.


Oslo Urban Area 2017

Oslo Urban Arena 2017 på Folketeateret i Oslo 20.–21. september.

Se programmet her.

Erling Fossen er leder for Oslo Urban Arena, en årlig konferanse om byutvikling basert i Oslo. I år gir han plass til både Norske arkitekters landsforbund, NAL, og Oslo Arkitektur- triennale, OAT. Fossen har lagt opp et program som skal trekke et bredt publikum, og det er godsaker også for arkitektene, selv om det ikke er like smalt om arkitektur som Arkitekturdagen, som i år overlapper med dag to av Oslo Urban Arena.

– Vi har ikke ett nytt, smalt tema for hvert år, sier Fossen på telefon til Arkitektnytt. Det er snarere noen overordnede temaer som urban solutions, smarte byer og medvirkning som utforskes på nye måter hvert år.

Programgruppa prøver generelt å unngå bærekraftbegrepet, men i stedet bake det inn over alt, ikke minst sosial bærekraft, forklarer han.

Når de snakker om medvirkning dykker de ned i begreper som smart cities og blir mer konkrete når de utforsker begreper som smart mobilitet og smarte bygg. Fossen gir som eksempel foreleser Stig Ammitzbøll Jørgensen fra danske Lendager group, som up scaler materialer som allerede finnes i området ved byggeplassene, og som jobber aktivt med sirkulær økonomi i byen og for bygninger.

– Vi er ikke en akademisk konferanse som diskuterer teoretiske problemstillinger, og heller ikke en eiendomskonferanse der utviklere kommer og skryter av egne prosjekter. Derimot tvinger vi folk til komme med konkrete overførbare løsninger, sier Fossen.

Det er et viktig mål for Urban Arena å påvirke og bryte ned silotenkningen i Rådhuset, sier han:

– Og så må kontakten med det sivile samfunnet bedres.

Til arenaen har de invitert den libanesiske arkitekten Mona El Hallak Ghaibeh fra Beirut og byråden Amalia Zepou fra Athen, som forteller hvordan de har fått til endringer ved å engasjere på tvers av det politiske og sivile samfunnet.

Han sammenligner måten Hallak og Zepou har organisert sine prosjekter på, med den nylig valgte presidenten i Frankrike, Macron, og hvordan han har bygget sitt nye parti:

– Det er ingen dogmatiske politikere som er med, men folk som elsker byen sin, sier Fossen om Zepou og Hallaks arbeid. 

– Oslo er dårlige på dette, vi har partipolitikk på en side og så har vi innbyggerne på en annen, sier han.

Tidligere har Oslo Urban Arena hatt forhenværende byplansjef i Vancouver Brent Toderian, som foreleser innen samme tema.

– Byutvikling er tverrfaglig, og handler både om miljø, samferdsel, boligbygging og kultur. I tillegg til å sørge for at det jobbes på tvers i byråkratiet, må politikerne ta grep for å gjøre byen mer tilgjengelig for større deler av befolkningen, sier Fossen.

I den anledning har de invitert Naked House fra London, en ekvivalent til Eriksen Skajaa arkitekter, sier han. Naked House jobber med utvikling av konsepter for rimelige boliger til folk flest og har mottatt store bevilgninger til arbeidet fra Londons borgermester Sadiq Aman Khan.

Fossen ser gjerne tilsvarende tiltak i Oslo.

– Politikere må bevilge penger til innovative løsninger.

Under konferansen deles prisen Master Pitch ut. Prisen på 25 000 kroner gis til beste nye master fra 2016 eller 2017, i fagene eiendoms- utvikling, arkitektur, landskapsarkitektur og planlegging.