Nyhet

​Amerikanske arkitekter vs. Trump

Debatten om Donald Trumps klimapolitikk og infrastrukturplan går høyt i amerikansk arkitektoffentligheten. Hanskene er av.

Trumps plan om å bevilge 137 milliarder dollar (rundt en billion kroner) til gjenoppbygging av infrastruktur, ble rett etter valget et hett tema blant amerikanske arkitekter. Dagen etter valget sendte nemlig det amerikanske arkitektforbundet, American Institute of Architects (AIA), ut en pressemelding. Der skrev administrerende direktør Robert Ivy følgende:

«AIA og våre 89 000 medlemmer vil forplikte oss til å samarbeide med kommende president Trump for å møte utfordringene vårt land har, spesielt for å styrke landets infrastruktur». Han avsluttet meldingen slik: «Nå må vi alle jobbe sammen for å fremme de tiltakene som hjelper landet vårt framover.»

La seg flate

Pressemeldingen vakte raskt sterke reaksjoner fra medlemmer og arkitekter over hele USA. En knapp uke etter publiseringen, la AIAs ledelse seg flate i en videobeskjed til medlemmene sine. Administrerende direktør Ivy kalte meldingen han selv skrev tonedøv, og president i AIA, Russell Davidson, sa at pressemeldingen aldri skulle vært sendt ut.

Siden da har kritikken mot Trump fra amerikanske arkitekter tatt mange former. Flere enkeltstående kontor og arkitekter har gått tydelig ut mot Trump. I tillegg kommer en uttalelse fra Architect’s Newspaper og to underskriftskampanjer.

Oppfordrer til boikott

Rett etter AIAs kontroversielle uttalelse, publiserte redaktørene i Architect’s Newspaper (AN), en sterk advarsel på sine sider. Der slakter de planene om å bygge en mur mot Mexico, og oppfordrer arkitekter til ikke å bidra til verken muren eller prosjekter i tilknytning til den.

AN skriver at Trumps strenge innvandringspolitikk antakelig vil resultere i et ukjent antall interneringsbygg, fengsler og annen «militær infrastruktur.» At AIA ikke ser at tilslutning til Trumps infrastrukturplan også innebærer å bidra til gjennomføring av deporteringspolitikken hans, er både «uansvarlig og forkastelig», skriver avisa.

Redaktørene kommer med en sterk advarsel til arkitekter og designere mot å støtte oppunder eller bidra til «det rasistiske patriarkatet Trumps ideologi innebærer.

«Kannibalistisk»

Arkitekt og urbanist Mikael Sorkin publiserte allerede 12. november et opprop han kalte «Architecture against Trump». I likhet med Architect’s Newspaper oppfordrer han arkitekter til å være svært skeptiske til motivasjonen bak Trumps infrastrukturplan.

«Trumps veldokumenterte hang til rasisme, trakassering av ansatte, hans hardhendte håndtering av kreditorer, Trumps mange konkurser, byggeprosjektenes manglende sosiale dimensjoner – kasinoene for eksempel – og hans vellykkete forsøk på å ikke betale skatt, er bare en smakebit på hans selvsentrerte, sexistiske og rasistiske politiske prosjekt (...) Vi ønsker ikke Donald Trump velkommen til Det hvite hus og vil spotte og motarbeide ham ... ,»  skriver Sorkin.

Sorkin sparer ikke på kraftuttrykkene i konklusjonen: «Vi ber AIA stå opp for noe mer enn en plass rundt bordet hvor Trumps kannibalistiske måltid serveres. La oss ikke bidra til å bygge Trumps mur, la oss gå sammen om å rive den ned!» skriver arkitekten.

Dersom kongressen godkjenner Trumps infrastrukturplan, vil det være den største i sitt slag på flere tiår. Trumps plan beskriver i all hovedsak rørledninger, motorveier, flyplasser, broer og vannveier. Diskusjonen blant arkitekter har gått på hvordan man alternativt bør bruke pengene, og hva man bør legge vekt på å bygge.

Inviterer Trump til klimakamp

Et ferskt initiativ kommer fra grasrotbevegelsen Architects Advocate, og er et opprop som til nå er signert av 423 arkitektkontor, 37 landskapsarkitektkontorer, 55 designfirmaer og seks arkitektorganisasjoner. Snøhettas New York-avdeling er blant de som har undertegnet oppropet.

I oppropet heter det blant annet: «Våre barn og barnebarn vil antakelig gå i møte med et land og en verden i kaos. Fordi bygninger alene står for 40 prosent av USAs totale energiforbruk og 72 prosent av all bruk av elektrisitet, står amerikanske arkitekter i første rekke blant de som ønsker å jobbe med klimaforandringene på en meningsfull måte. (...) Vi inviterer deg til å slutte deg til vårt engasjement for å utvikle helsebringende og vekstfremmende samfunn, og til å formgi og bygge det flotte landet framtidige generasjoner fortjener.»

Bekymret for miljø-utnevnelser

På Petitions24.com, et nettsted hvor man kan samle underskrifter for kampsakene sine, har 780 arkitekter skrevet under på et opprop stilet til Energidepartementet og Miljøverndirektoratet i USA. I oppropet uttrykker arkitektene bekymring over statusen og framtiden til en rekke klimaprogrammer som finansierer prosjekter som øker bruken av fornybar energi.

«Vi er veldig bekymret for at utnevnelsene på minister- og direktørnivå skal svekke klimapolitikken og disse programmene,» heter det i oppropet.