Nyhet

Antropocen hos NIL

NIL med digital fagdag om antropocen - menneskets tidsalder. Hva kan interiørarkitekter gjøre for å forbedre situasjonen?


Beata Brzoza, interiørarkitekt hos Henning Larsen og leder av programkomiteen for NILs digital fagdag torsdag 21. oktober. Tema for fagdagen er antropocen – menneskets tidsalder. Foto: Arek Stepkowski

Antropocen er navnet på en foreslått ny geologisk tidsalder. Forslaget er begrunnet i menneskeskapte endringer av jordas overflate, særlig etter den industrielle revolusjon.

Kjernen i begrepet er at fremtidens geologer vil finne geologiske spor etter vår tid i jordoverflaten. Det er imidlertid enda ikke avgjort om man offisielt skal bruke begrepet. Likevel er det for lengst tatt i bruk – også av interiørarkitektene.

Gir nye verktøy

Torsdag arrangerer Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL) den digitale fagdagen Antropocen. Her erkjennes det at «interiørarkitektens arbeid er antropocentrisk og handler i stor grad om behandling av overflater», i tillegg påpekes det at «menneskene har påvirket jordens overflate og klimaet, men har også evnen til å gjøre en forskjell».

– Vi skal ha fokus på bærekraft, sirkulær økonomi og løsninger for bransjen som dekker brukerens behov uten å ødelegge for framtidige generasjoner. Vi håper fagdagen vil gi inspirasjon og nye verktøy slik at vi kan gjøre en forskjell, sier Beata Brzoza, leder av programkomiteen og interiørarkitekt hos Henning Larsen.

– Har det blitt bedre?

Programmet på den digitale fagdagen torsdag er en videreføring av NILs fagdag i 2019: «Green square; bærekraft – transformasjon – eksperiment - well».

– Målet nå er å se om bransjen har endret seg siden den gangen. Det har gått to år og mye har skjedd i verden når det gjelder miljø og bærekraft. I Norge har vi sett at ombruk blir stadig viktigere. I tillegg har vi hatt pandemien, så det er interessant å spørre: Har det blitt bedre? Og hva er potensialet for endring?

– Hva er linken mellom interiørarkitektur og antropocen?

– Vi designer jo for mennesker og det er menneskeskapte endringer som skaper den geologiske epoken antropocen. Samtidig vil vi ha en positiv vinkling og invitere inn dem som jobber med å nettopp gjøre en forskjell.

Nederlenderen Aat Vos har mange titler. Deriblant arkitekt, forfatter og kreativ guide. Torsdag gjester han NILs digitale fagdag. Her skal han blant annet snakke om viktigheten av at interiørarkitekter glemmer sine egoer og setter menneskene de tegner for først. Foto: Alt Vos

Glemme egoer

Blant årets gjester finner vi derfor ombruk- og gjenbruksbedriftene Loopfront, Resirqel og Norwegian Trash. I tillegg kommer to sosialantropologer, Trine Olsen Møgster (NTNU) og Gro Birgit Ween (Universitetet i Oslo) og gir sitt «antropologiske blikk på antropocen og design». Også den nederlandske arkitekten Aat Vos, kjent for sine bibliotekprosjekter i Norge, vil delta. Han skal snakke om viktigheten av sosial bærekraft i prosjektene.

– Vos er opptatt av å lage det han kaller gode «tredje steder» hvor folk skal møtes. Han mener interiørarkitekter må glemme våre egoer og tenke på menneskene som skal oppleve interiørene. Vi skal ikke tegne glansbilder, men tegne for at menneskene skal ha det bra i prosjektene våre, sier Brzoza.

Påmeldingslenka hos NIL er lukket, men eventuelle etternølere kan melde seg på ved å sende epost til nil@nil.no.