Konkurranser

Ap, SV og Sp vil ha arkitektkonkurranse

Opposisjonen på Stortinget krever arkitektkonkurranse for nye Tromsø museum. SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet mener anbudsløsningen er et signal om lavere ambisjoner for nordområdene.

Foto: Wikimedia Commons

Konkurransestriden i Tromsø

  • I mars utlyste Statsbygg en anbudskonkurranse for nytt museumsbygg på 19 700 kvadratmeter på Mack-tomta, sørvest for sentrum i Tromsø. 
  • Tidlig i april gikk leder i Nord-Norges arkitektforening (NAF), Magnus Vågan ut med krass kritikk av valg av anbudskonkurranse: «(...) mangfoldet i kreativitet ekskluderes og knebles,» mente Vågan, og fikk støtte av konkurranseleder i Norske arkitekters landsforbund, Gisle Nataas.
  • Da anbudsfristen gikk ut 19. april, hadde Statsbygg mottatt ti tilbud fra ulike team sammensatt av norske og internasjonale aktører. 
  • Saken fikk nasjonal, politisk oppmerksomhet da stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes fra SV i begynnelsen av mai spurte høyere utdanningsminister, Iselin Nybø (H), om hvorfor regjeringen ikke hadde bedt om en internasjonal fri konkurranse om form, innhold og by-strategi.

Debatten rundt konkurransen om nytt museum ved Tromsø Universitet, tar nå definitivt steget opp på den nasjonale politiske arenaen. Statsbygg har fått skarp kritikk fra ulike hold for å velge anbudskonkurranse og ikke arkitektkonkurranse. Nå tar opposisjonen på Stortinget grep. I et brev til regjeringa forlanger SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet at det blir gjennomført arkitektkonkurranse, skriver NRK.

«Å droppe en arkitektkonkurranse vil bidra til å dempe nordområdeambisjonene generelt», skriver stortingsopposisjonen i brevet.

NAL får støtte

Opposisjonen følger dermed opp kritikken fra et eksternt arbeidsutvalg, nedsatt av universitetet selv, som konkluderer med at Statbyggs byggeplanlegging har vært for lukket. 

Utvalget stiller seg bak den skarpe kritikken fra blant annet Nord-Norges arkitektforening og konkurranseavdelingen i Norske arkitekters landsforbud (NAL), og skriver:

«Norske arkitekters landsforbund har reagert kraftig, og mener fremgangsmåten forhindrer at det nye museumsbygget kan bli et signalbygg som kan gi samfunnsmessig merverdi og bli det prestisjeprosjektet den nordlige landsdelen fortjener. Dette stiller utvalget seg bak. Utvalget mener byggeplanleggingen hittil har vært for lukket, og at rammene statsbygg har lagt opp til i liten grad vektlegger universitetsmuseet som et offentlig, synlig og definerende bygg i sentrum. Arkitekturen er avgjørende, og det må legges til grunn at bygget skal være en sentral formidlingsarena og attraksjon for byen.»

Forsknings- og høyere utdanningsminister, Iselin Nybø, sier nei til arkitektkonkurranse, men er opptatt av at bygget blir et positivt bidrag til byutviklingen i Tromsø. Foto: Foto: Marte Garmann/regjeringen.no

Nybø sier nei

Samtidig ble det klart i forrige uke at regjeringen ved forsknings- og høyere utdanningsminister, Iselin Nybø (H) og hennes departement ikke vil overprøve Statsbyggs valg av konkurranseform.

Nybø svarer at hun er kjent med prosjektets betydning for byen og landsdelen, og at hun i den videre utviklingen av prosjektet vil være opptatt av at bygget blir et positivt bidrag til byutviklingen i Tromsø. Hun peker på Statsbyggs gode erfaringer med anbudskonkurranser, og at det er opp til Statsbygg å utvikle prosjektet etter beste faglige skjønn.