Nyheter

Åpen for bevaringsstrategi

Jan Tore Sanner (H) mener det er «av verdi å ta med seg noe av det gamle inn i det nye» når det bygges nytt regjeringskvartal.


Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) inviterte i går en rekke organisasjoner og virksomheter for å få innspill til prosessen om nytt regjeringskvartal. Foto: Eirik Audunson Skaar/NAL

Dermed antyder kommunal- og moderniseringsministeren at han er villig til å se på en bevaringsstrategi som en del av prosessen mot nytt regjeringskvartal. Det kom fram på høringsmøtet i Kommunal- og moderniseringsdepartementet i går, hvor NAL og andre sentrale organisasjoner var invitert til å uttale seg.

 

Sanner var også tydelig på at et nytt regjeringskvartal skal ta vare på bymiljøet. Han mener det er viktig at kontorbyggene ikke danner en festning som stenger innbyggerne ute. Det vil derfor være lurt å bygge høyt, antydet han.

 

Til tross for stemmer som presser på for raske avgjørelser, vil Sanner bruke tid på åpenhet og debatt.

­

 

– Det er riktig med idéfase tidlig i prosessen, sa han på høringsmøtet.

 

Kvartalet skal stå i generasjoner, derfor er det viktig å ikke forhaste seg, mener han.

 

Advarer mot hvit flekk

Kathrine Strøm, president i Norske landskapsarkitekters forbunds, holdt et innlegg på møtet. Hennes hovedpoeng var at ordet «regjeringskvartalet» må endres til flertall, «regjeringskvartalene», for å sikre at det ikke blir en regjeringsbastion.

 

Strøm mener man må unngå at regjeringskvartalet blir en stor hvit flekk på bykartet. For å sikre at området forblir en del av byen, må gatenettet og ferdselen langs disse opprettholdes, mener Strøm.

Hun minnet dessuten om Stoltenbergs formaning om åpenhet og kjærlighet i møtet med terroren. Strøm mener det nye regjeringskvartalet må gjenspeile at byggeoppgaven blir håndtert med disse ordene friskt i minne.

 

Inviterer de kreative

Ministeren mente at kreative fagfolk må kobles inn og at arkitektkonkurranser er riktig. Men han ville ikke si noe om hvilken form konkurransene skal ha eller hvor tidlig den eller de eventuelt skal avholdes.

 

Konseptvalget for nytt regjeringskvartal avgjøres før sommeren, men spørsmålet om riving eller bevaring av Høyblokka avgjøres ikke nødvendigvis samtidig, sa Sanner, med referanse til konseptvalgutredingen som ble lagt fram i slutten av juni i fjor og kvalitetsikringsrapporten som ble offentliggjort i februar i år.

 

NAL vil ikke frede Høyblokka

Norske arkitekters landsforbund gikk etter fjorårets «Konseptvalgutredning for nytt regjeringskvartal» ut med krav om tidlig, åpen arkitektkonkurranse. Forbundets president, Kim Skaara, kastet derfor ikke bort tilmålt presentasjonstid med gamle argumenter. Men ga i stedet ordet til fagsjef i NAL, Tor Inge Hjemdal. Han ga blant annet en kort verkanalyse, som beskrev Høyblokka som et uttrykk for demokratiske idealer.

 

Hjemdal mener Høyblokka er et nasjonalt og et internasjonalt ikon, og et monument over vår demokratiske utvikling. Allikevel er definisjonen av bygget i dag ganske åpen, sa han.

 

– Bygget bør ikke fredes, det bør bevares.

 

Slik mener Hjemdal det kan det videreutvikles og bli en interessant del av det nye regjeringskvartalet.