Arrangementer

Åpent hus i Grieghallen

– Vann på avveie er en fare for liv og helse, sier byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti (Ap). Hun snakker om «Den våte byen» som er tema for årets Byutviklingskonferanse i Bergen 30. november. Hele byen er invitert.

Over 500 deltakere er ventet til Grieghallen, på konferansen som er gratis og åpen for alle. Dagen skal ta for seg alvoret i de forventede klimaendringene, i byen som opplevde at Munkebotn demning brast 28. august i år, etterfulgt av den våteste septembermåneden noensinne.

Men det blir ikke bare tørr faginformasjon om «Den våte byen». Deltakerne får en myk start med musiker Terje Isungset. Utover i dagen blir det også filmvisning og prisutdeling innimellom foredragene.

Kommunen tar ansvar for helheten

– Vann på avveier er en fare for liv og helse. Det er hele denne viften av problemstillinger årets byutviklingskonferanse setter søkelyset på, sier Tryti til Arkitektnytt i forkant av konferansen.

Byråden, som skal fortelle om kommunens visjoner for bruk av vann i byutviklingen, mener Bergen må følge andre nordiske byers eksempel og ta et samlende ansvar for overvann og flomhåndtering i urbane vassdrag og bystrøk.

Tryti framhever at Bergen allerede har Norges første kommunedelplan for overvann til høring. Slik tar de helhetlig grep om håndteringen av overvann og vassdrag.

Vann er samtidig en viktig ressurs, mener byråden. Hun peker på den om lag 20 kilometer lange sentrale sjøfronten, og forteller om Sjøfrontstrategien, der det skal angis forslag til anløpssteder for en blå bybane. Tryti minner om at disse vil få betydning for vurdering og utvikling av bolig- og næringsprosjekt i sjøkanten.

– Det er et stort påtrykk for transformasjon og utbygging i strandsonen, der flere enkeltprosjekt har forslag om store utfyllinger og store volum, med høyder som utfordrer lavere bebyggelse i bakkant, varsler hun, men lover samtidig at sjøfronten ikke skal privatiseres.

Fortid og nåtid

Etter byråden leverer professor, forfatter og filmskaper Terje Tvedt et historisk perspektiv i foredraget «Fra Jeriko for 10 000 år siden til Bergen i dag: Byens verdenshistorie som en historie om vannkontroll».

Deretter rettes oppmerksomheten mot det faktisk bygde i utdelingen av Bergen kommunes arkitektur- og byformingspris 2018 som siste post før første pause.

Se de nominerte til prisen i egen sak her

Fra sjørett til drukningstidspunkt

Neste sesjon starter med animasjon. Den historiske utviklingen av Bergens sjøfront serveres i sammenklippet form, før det blir justungt med Ingunn Myklebust, fra Universitetet i Bergen, som gir innsikt i «Historiske private rettar i sjø».

Neste foredrag «Når drukner Bergen?» er med forsker Ingjald Pilskog, postdoktor ved Uni Research og Bjerknessenteret. Pilskog er knyttet til prosjektet Organic, hvor han jobber med å forstå hvordan stoffer som ozon, jern og nitrogen spres rundt kloden.

Studentene Caroline Smedvig og Frida Yggeseth fra Universitetet i Bergen – Fakultet for kunst, musikk og design – avslutter den andre foredragsbolken med bidraget «Havets krefter».

Flate, våte København

Utover dagen får de tilstedeværende blant annet høre om Plan- og bygningsetaten i Bergens strategi for byens sjøfront. Det blir også et utbyggerperspektiv levert av Obos, som etterfølges av «En mulig blå bybane» ved Torbjørn Bringedal fra LMG Marin.

Til slutt har arrangøren spart den utenlandske gjesten Lykke Leonardsen. Hun er leder for Grønne byløsninger i København Kommune og skal fortelle om hvordan de møter utfordringene som følger av mer vann i byen.

Byråd for byutvikling i Berge, Anna Elisa Tryti (Ap). Foto: Bergen kommune