Nyhet

Åpent rom for mangfold

Fra snakk til handling: ROM for kunst og arkitektur vil gjøre noe med mangfoldet i arkitekturfeltet. Nå inviteres det til Open Call.


– Vi må se grundig på hvilke stemmer som ikke syns eller høres i vårt program, og hvorfor. Mange stemmer fra ulike samfunnslag har stått frem med sine historier om å være ikke-representert og diskriminert, skriver ROM for kunst og arkitektur i invitasjonen til idédugnad. Fristen er 15. august. Illustrasjon: ROM for arkitektur og design

Mange bransjer, deriblant konmunikasjon- og reklamebransjen, har de siste ukene gått gjennom til dels opprivende debatter rundt temaet mangfold i lys av de globale demonstrasjonene mot rasisme og Black Lives Matter-bevegelsen. I arkitekturfeltet er det derimot foreløpig stille. Nå vil arena for utvikling og formidling av nyskapende arkitektur og kunst i Oslo, ROM, gjøre noe med saken. 

I forrige uke publiserte de teksten Fra de andre nordmennene av Tina Lam, og vil nå sette av tid og ressurser til å ta diskusjonen i tiden som kommer. Frem til 15.august inviteres alle til en Open Call, en idédugnad, der man kan sende ideer, tekster, forslag eller ønsker til ROMs videre arbeid for økt mangfold.  

Å gjøre noe  

«Vi inviterer arkitekter, skribenter og andre bidra til å framheve temaet på en betydningsfull måte som forhåpentligvis kan resultere i faktiske endringer. Men kanskje viktigst: å finne en metode og et språk for å snakke om representasjon. Dette har manglet i det norske arkitekturfeltet,» skriver ROM i invitasjonen, og håper nå at vi nå flytter oss fra «vi må snakke om mangfold og representasjon» til «vi må gjøre noe for å styrke mangfold og representasjon». 

Daglig leder i ROM, Gjertrud Steinsvåg, utdyper:

– Vi håper at fokuset på temaet gjennom analytisk tilnærming og problematiserende prosjekter kan komme fram til årsaksforklaringer og hvordan manglende representasjon spiller seg ut. Når vi nå henvender oss til fagområdene rundt arkitektur, så er det særlig fordi vi de siste ukene har sett at den offentlige kritiske samtalen om dette i liten grad kommer til uttrykk sammenlignet med for eksempel visuell kunst og scenekunst, sier hun.

– Hvorfor er det viktig for dere som institusjon å løfte frem denne saken?

– Fordi vi ikke ser at et større samlet arkitekturfelt har hatt en offentlig samtale med stemmer og motstemmer slik man ser i andre fagmiljø. Det bør være selvsagt i et så betydelig aspekt ved verdenssamfunnet.

– Et større samlet arkitekturfelt har hatt en offentlig samtale med stemmer og motstemmer slik man ser i andre fagmiljø, sier Gjertrud Steinsvåg. Foto: Ingrid Eggen

Nye stemmer

Steinsvåg legger til at ROM ikke står alene om Open Call, men snarere inviterer til dialog og samarbeid med alle de som jobber med de samme spørsmålene:

– For vår del så handler det om at vi skal være en offensiv arena for produksjon og formidling av kunst og arkitektur. I den ambisjonen ligger det en forpliktelse å drive fram refleksjoner og forslag til løsninger om mangfold og representasjon, sier hun.

Open Call er et initiativ som går parallelt med ROMs egne ideer og programmering innunder temaet, og Steinsvåg forteller at ROM som liten og effektiv virksomhet har alle forutsetninger for å være en felles plattform og møtested for ulike innfallsvinkler og stemmer:

– Vår Open Call-formulering er helt åpen i forhold til prosjektformat og tidsrammer, nettopp for på dette tidspunktet å fungere som en brainstorming blant et bredt fagmiljø, hvor terskelen for å pitsje ideer er så lav som mulig. Vi åpner opp for å komme i tett dialog med et fagmiljø som vi kjenner, med enda viktigere: med de stemmer som vi ikke kjenner, avslutter daglig leder, Gjertrud Steinsvåg.

Siste ord er nok langt ifra sagt.

For mer informasjon, les mer her.