Konkurranser

Åpner for rettssak

I ettermiddag ble det klart at Statsbygg avviser klagen på tildelingen av regjeringskvartalet til Team Urbis. Team G8+, som leverte klagen, utelukker ikke rettssak.

Team Urbis1 forslag til ventre og Team G8+-forslaget til høyre.
Statsbygg har til hensikt å skrive kontrakt med Team Urbis som står bak vinnerprosjektet «Adapt» (t.v.). I dag avviste de klagen Team G8+ sendte i midten av oktober. Team G8+ løsningsforslag «Lysning» (t.h.), kom på andreplass i konkurransen. Illustrasjon Team Urbis/Team G8+

RKV-konkurransen

– 27. september ble Team Urbis’ løsningsforslag «Adapt» kåret som vinner av plan- og idekonkurransen om nytt regjeringskvartal.

– Vinnerteamet besto av Nordic – Office of architecture, Haptic Architects, SLA, Bjørbekk & Lindheim, COWI, Aas-Jakobsen, Ingeniør Per Rasmussen, Rambøll, Asplan Viak, Scenario, NIKU og Norsam.

– 16. oktober levert Team G8+ inn en klage på avgjørelsen. Teamet leverte forslaget «Lysning» og besto av LPO Arkitekter, A-Lab, Ratio Arkitekter, IARK, Gullik Gulliksen AS, Sweco, Norconsult og Dr. Techn. Olav Olsen AS.

– Klagen inneholder dokumentasjon som viser at to av Statsbyggs medlemmer i juryen arbeidet svært nært med sentrale deltakere i Team Urbis i 2015 og 2016. 

– At den opplysningen ikke gjenfinnes i konkurransegrunnlaget, er et av hovedpoengene i klagen sammen med anførselen om at anonymiteten til forslagene ikke var tilstrekkelig sikret før juryeringen.

LPOs Lars Haukeland sa til Dagsnytt i ettermiddag at Team G8+ er svært overrasket over Statsbyggs avvisning av klagen. På spørsmål fra NRK om hvorvidt «det kan bli snakk om rettssak,» svarte Haukeland:   

– Det vil jeg vel forvente at det blir.

Avviser alle klagepunktene

Statsbyggs hjemmesider er det publisert en tekst hvor de slår fast at en « grundig gjennomgang av klagepunktene viser at det ikke foreligger noe grunnlag for å avvise Team Urbis fra konkurransen.» 

Statsbygg skriver at tildelingen er gjort fullt ut i samsvar med anskaffelsesregelverket, og at Nordics rolle som rådgiver i planarbeidet ikke har ikke gitt Team Urbis særskilte fordeler. De hevder også at all relevant informasjon er gjort tilgjengelig for samtlige konkurransedeltakere. Statsbygg avviser at de to jurymedlemmene som Team G8+ har nevnt i sin klage, er inhabile: «(...) forutgående profesjonelt kjennskap til konkurransedeltakerne fører ikke til inhabilitet, » skriver Statsbygg, som heller ikke er enig med klager i at juryens mulighet til anonym behandling av forslagene er brutt.

Gir seg ikke

Lars Haukeland fastholdt overfor NRK i ettermiddag at Team G8+ har påvist inhabilitet og at klagen inneholder dokumentasjon som viser at informasjonen som ble gitt alle teamene før konkurransen var mangelfull.

– Statsbygg pleier å tilbakevise klager, det har skjedd før, og jeg tenker at de forventer at vi nå gir oss, sa Haukeland videre.

– Vi har selvfølgelig tenkt gjennom hva som kan skje, og lagt planer for det, så nå skal vi lese gjennom svaret sammen med vår juridiske rådgiver og så får vi komme tilbake til hvordan vi går videre, sa LPO-partneren.