Nyhet

Årets beste boligbygg 2020

I år må juryen for Statens pris for byggkvalitet befare kandidatene digitalt. Se de seks prosjektene som konkurrerer om finaleplass.


Statens pris for byggkvalitet

Statens pris for byggkvalitet er en hederspris som skal løfte fram nye forbilder som bidrar til å heve, fornye og utvikle byggkvalitet. Kandidatene til prisen skal ha fremragende byggkvalitet og være et resultat av gode og innovative byggeprosesser. Byggverket må være ferdigstilt i 2016 eller senere for å være kandidat til årets pris.

For tredje år på rad deler Kommunal- og moderniseringsdepartementet ut Statens pris for byggkvalitet, som skal løfte fram nye forbildebygg. I år er temaet boligbygg. 

Prisen deles ut av Kommunal- og moderniseringsminister Nicolai Astrup under Byggkvalitetsdagen i Oslo 2. september.

Seks boligprosjekter, av 53 innsendte forslag, skal befares. Av disse velges inntil tre finalister ut til siste runde i konkurransen om Statens pris for byggkvalitet 2020, skriver Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) på sine nettsider

I bildegalleriet over ligger de seks prosjektene i følgende rekkefølge:

  • Vindmøllebakken i Stavanger, tegnet av arkitekt Helen & Hard. Byggherre er Solon. Foto: Helen & Hard
  • Munch Brygge i Oslo, tegnet av Lund+Slaatto Arkitekter. Byggherre er Stor-Oslo Eiendom. Foto: Lund+Slaatto Arkitekter
  • Nordre gate 20–22 i Oslo, tegnet av Alliance Arkitekter. Byggherre er Aspelin Ramm Eiendom. Foto: Melissa Hegge
  • Nye Lilleby i Trondheim, tegnet av Lund Hagem Arkitekter og HUS arkitekter. Byggherre er Lilleby Eiendom. Foto: Lilleby Eiendom
  • Nygaardsplassen i Fredrikstad, tegnet av MAD Arkitekter. Byggherre er Cityplan. Foto: Kyrre Sundal
  • Holmegenes i Stavanger, tegnet av arkitekt Haga & Grov AS. Byggherre er Smedvig Eiendom. Foto: Sindre Ellingsen

Slik gjennomføres befaringen

Boligprosjektene som skal befares ligger i Fredrikstad, Oslo, Stavanger og Trondheim. Et jurymedlem deltar på hvert sted, sammen med en fotograf som filmer. Befaringen overføres live til jurymedlemmene, som sitter spredt over hele landet.

Bolig for et langt liv

– Nå som vi alle har vært mye hjemme, har vi blitt minnet på hvor viktig det er å ha en god og funksjonell bolig. Vi trenger tilstrekkelig plass, lys og luft til å trives, leve og mestre livene våre, sier juryleder Erling Lae, tidligere byrådsleder i Oslo og fylkesmann i Vestfold.

At prisen i år retter seg mot boligprosjekter, gjør den ekstra aktuell, mener han. I år ser juryen etter «boliger som er sosialt bærekraftige og som folk flest kan ha råd til» som kan virke som forbilder.

Ifølge juryleder bør gode bomiljøer ha en blandet alderssammensetning, og utformes for ulike livsfaser, heller enn én enkelt aldersgruppe.

–  Både boligen og uteområdene må legge til rette for et aktivt liv så lenge som mulig, sier Lae.