Organisasjonssider

Arkitektbedriftene: Nyeste bransjetermometer

Månedens nyheter og oppdateringer fra Arkitektbedriftene i Norge (AiN).


På denne siden finner du siste månedes nyheter og oppdateringer om Arkitektbedriftene.

Bransjetermometer:


NYESTE BRANSJETERMOMETER


I disse utfordrende koronatider tar Arkitektbedriftene temperaturen i bransjen med jevne mellomrom. Både for å kunne gi våre medlemmer aktuell oversikt, men også for å ha et så nøyaktig bilde som mulig av situasjonen, slik at foreningens tiltak, og de vi krever av myndighetene, blir så treffsikre som mulig.

Oppdragssituasjonen
Oppdragssituasjonen beveger seg i positiv retning. Andelen medlemmer som melder om normal drift går opp fra 39,4 prosent til 46,5 prosent. De som melder om at pågående prosjekter går normalt, men at det er vanskelig å få inn nye går ned fra 32,7 prosent til 26,6 prosent. Og andelen som melder om en veldig utfordrende situasjon går ned fra 6,7 prosent til 4,1 prosent.

Situasjonen er imidlertid langt fra friskmeldt, mange medlemmer har fortsatt utfordringer, og det er bekymringsfullt at så mange som 22 prosent av bedriftene rapporterer om at offentlige prosjekter stanser.

Man får også bekreftet en trend man har ant, at den private delen av markedet i stor grad har kollapset.

Permitteringer og oppsigelser
Det er også positivt å se at mange ikke har permittert, kun 33 prosent har. De som har permittert, har dessuten permittert få personer. I tidligere termometere hadde så mange som 43 prosent permittert eller planlagt å permittere.

Dette kan tolkes som at flere nå har tatt inn igjen permitterte, samt at flere som planla eller forventet å permittere ikke lenger ser behovet for det.

Kun 2,5 prosent av bedriftene har sagt opp ansatte.

Kompensasjonsordningene
Nytt i dette termometeret var spørsmål omkring bruk av myndighetenes kompensasjonsordninger.

Kun 7 prosent av medlemsbedriftene har søkt om kompensasjon. Selv med en viss feilmargin, er dette lite. Omtrent halvparten av dem som har søkt har kun fått delvis kompensasjon.

45 prosent gir imidlertid uttrykk for at de nok kommer til å søke. Det blir spennende å se i hvor stor grad medlemmer mottar, enten fullt eller delvis, den kompensasjonen de søker. 

Fremtidsutsiktene
Også nytt denne gang, var hvordan medlemmene så for seg at driften ville se ut til høsten. Her svarer over 50 prosent at de tror driften vil normalisere seg og ende opp der man var før pandemien satte inn. Det er selvsagt gode nyheter, men når cirka 40 prosent svarer at bedriften vil være svekket, viser det at Arkitektbedriftene har en viktig jobb å gjøre fremover.

Kun 1,2 prosent melder at de tror bedriften må legges ned, og kuriøst nok melder nesten 5 prosent at de tror bedriften vil være styrket sammenliknet med før pandemien.

Dette og tidligere bransjetermometre kan leses eller lastes ned på våre hjemmesider.

Viktig statistikk
Arkitektbedriftene kommer til å fortsette å sende ut disse undersøkelsene. Små variasjoner vil forekomme for å påse at man er aktuell. Undersøkelsen går til daglige ledere hos våre medlemmer. Denne runden fikk vi et oppsving på antallet besvarelser, noe vi er svært takknemlig for. Vi håper dette vedvarer.

Det begynner å lysne på noen områder, men det vil være en lang vei opp igjen for mange. Foto: iStock

----------------------------------------------------------------------

Årsmøte:


ÅRSMØTENE ARKITEKTBEDRIFTENE 2020

I henhold til foreningenes lover – § 7, innkalles det herved til ordinære årsmøter i foreningens kontorer i Essendropsgate 3, Oslo, torsdag 28. mai 2020, klokken 16.30.

I lys av korona-situasjonen har det vært arbeidet med alternative digitale gjennomføringer, men vi har måttet konkludere med at ingen av de tilbudte løsningene i tilstrekkelig grad gjorde det mulig å oppfylle foreningens vedtekter.

Det er sannsynligvis flere som finner det vanskelig å møte personlig, og vi oppfordrer derfor til å utpeke fullmektiger som kan representere. Skjema for dette følger med den offisielle årsmøte-innkallingen. Alle smittevernråd vil bli fulgt.

PROGRAM

16:00: Oppmøte og registrering

16:30: Åpning av Arkitektbedriftenes årsmøter 2020 ved hovedstyrets leder, Siri Bakken

- Årsmøte Arkitektbedriftene i Norge

- Årsmøte Arkitektbedriftene i Norge Service

18.00: Slutt

Meld deg på her >>

----------------------------------------------------------------------------------------------------------