Organisasjonssider

Arkitektbedriftene: Erklæring om samsvar/kontroll lansert i MAKS-søk

Månedens nyheter og oppdateringer fra Arkitektbedriftene i Norge (AiN).


På denne siden finner du siste månedes nyheter og oppdateringer om Arkitektbedriftene.

Digitale søknader


ERKLÆRING OM SAMSVAR/KONTROLL ER NÅ LANSERT I MAKS-SØK

Et nytt steg i utviklingen av digitale søknader er gjennomført. Det er nå mulig å sende og motta digitale samsvarserklæringer via MAKS-søk.

I den forbindelse har foretak og ansvarsretter blitt forbedret slik at opprettelsen, utsendingen og mottaket av erklæringer er mer smidig. Arkitektbedriftene håper endringene tas godt imot og er fortsatt svært takknemlige for alle konstruktive tilbakemeldinger på hvordan vi frem mot sommeren potensielt kan gjøre løsningen enda bedre.

Foretaksside
I venstremenyen finnes det en lenke til oversikt over alle foretak i prosjektet, der man kan opprette ansvars-, samsvars- og kontrollerklæringer. 

Ansvarsretter
Ansvarsområdene støtter nå at man kan legge til flere ansvarsretter hvis man har behov for det. I tillegg er funksjonaliteten når man sender ansvarsretter forbedret.

Samsvars- og kontrollerklæringer 
Samsvars- og kontrollerklæringer er knyttet opp mot et konkret fagområde og en konkret ansvarsrett, slik at det kan sendes til ulike personer i samme foretak.

Automatisk innhenting av status
Informasjon om at søknaden har blitt sendt til kommunen, at det ansvarlige foretak har signert erklæring, eller at nye nabomerknader foreligger vil nå dukke opp i sidepanelet man finner i høyre kant på skjermen. 

Support
Ved behov for support, gi en god beskrivelse av problemet og hvilke prosjekt det gjelder. Mye nyttig informasjon finnes også under FAQ.

----------------------------------------------------------------------

Ny funksjonalitet i MAKS-søk, og takk for alle positive tilbakemeldinger. Foto: iStock

BRANSJE


NYESTE BRANSJETERMOMETER

Arkitektbedriftene fortsetter jevnlig å ta temperaturen i bransjen. Både for å gi medlemmer aktuell oversikt, men også for å ha et så nøyaktig bilde som mulig av situasjonen, slik at våre tiltak og de vi krever av myndighetene blir så treffsikre som mulig.

Oppdragssituasjonen
Oppdragssituasjonen beveger seg fortsatt forsiktig i positiv retning. Andelen medlemmer som melder om normal drift går opp, fra 46,5 % til 52,1 %. Dem som melder om at pågående prosjekter går normalt, men at det er vanskelig å få inn nye går ned, fra 26,6 % til 22,3 %. Dessverre har andelen som melder om en veldig utfordrende situasjon gått opp et halvt prosentpoeng fra 4,1 til 4,6.

Situasjonen er således fortsatt ikke friskmeldt, mange medlemmer har fortsatt utfordringer, og det er bekymringsfullt at andelen bedriftene som rapporterer om at offentlige prosjekter stanser går opp fra 22 % til 26,6 %. Den private delen av markedet så sist ut til så godt som å ha stoppet helt, dette inntrykket befester seg i denne runden.

Permitteringer og oppsigelser
Antallet bedrifter som melder at de ikke har permittert er fortsatt høy, men har dessverre gått litt ned, fra 66,8 % til 64,1 %. Antallet som melder at de har sagt opp ansatte går ørlite opp fra 2,5 % til 3 %. Dette er en trend vi håper snur.  

Kompensasjonsordningene 
Det var knyttet spenning til utviklingen av våre medlemmers benyttelse av kompensasjonsordningene. Antallet som melder at de ikke kommer til å søke i det hele tatt går opp fra 54,4 % til 56,2 %. Antallet som ønsker å søke, men ikke har gjort det ennå går ned fra 39,7 % til 35,3 %. Det er vanskelig å se tydelig om dette skyldes at man ikke behøver støtten, eller om den som gis bare ikke treffer helt riktig, men når det fortsatt bare er rundt 7 % som har søkt, kan det kanskje tyde på det siste.

Fremtidsutsiktene
Her ser vi en svakt økende optimisme, og det er gledelig, selv om det fortsatt er en lang vei opp igjen for mange. Antallet som melder at de ser for seg å klare å komme seg tilbake dit de var før pandemien går opp fra 54,4 % til 56,2 %. Dette samtidig som antallet som melder at de ser for seg å være svekket sammenliknet med før korona går ned fra 39,7 % til 35,3 %.

Antallet som melder at de ser for seg å måtte legge ned er heldigvis lavt på 1,7 %, men det er dessverre en svak økning fra forrige termometer.

Dette og alle foregående bransjetermometere kan lastes ned fra våre hjemmesider. 

I etterkant av åpningen av denne undersøkelsen kom lønnstilskuddene i tiltakspakke 3. Arkitektbedriftene er glade for at myndighetene har fulgt opp ønsket fra næringen, selv om det gjenstår å se hvor godt tiltaket treffer vår bransje ettersom detaljene i ordningen ikke er kjente enda.

Vi aner også et ønske fra våre medlemmer om lønnskompensasjon for å få permitterte tilbake i jobb fremfor arbeidsledighetstrygd til de permitterte.

Dessuten hører vi om tøffere konkurranse om offentlige oppdrag. Flere om beinet gir prising med skrapede marginer. Det ser ut som om de store bedriftene, som har råd til det, presser prisene ned. Dette vil kunne skade bransjen på sikt.

Viktig statistikk
Arkitektbedriftene kommer til å fortsette å sende ut disse undersøkelsene. Små variasjoner vil forekomme for å påse at man er aktuell. Undersøkelsen går til daglige ledere hos våre medlemmer. Ved å holde undersøkelsen åpen over en litt lengre periode, samt at vi purrer på svar, klarer vi å holde antallet svar såpass høyt at tallene ses som representative. Vi håper dere alle fortsetter å svare når neste undersøkelse sendes ut i nærmeste fremtid.

----------------------------------------------------------------------