Nyheter

Arkitektene invaderer Risør

Arkitekter er med i felttoget når aktivistveteran Erling Okkenhaug invaderer Risør.


Aktivistlederen Okkenhaug, her flankert av den ektefødte Risør-jenta Tira. Foto. Privat.

Arkitektene er Skajaa+Eriksen, Bjørn Glomsrød og Jan Inge Lindeberg. Du kan også verve deg. 


Foretaket Allgrønn har drevet med plansmier på bestilling fra kommuner og utbyggere i mange år. Nå har imidlertid primus motor Erling Okkenhaug sett seg lei på lokalsamfunn som ikke vet sitt eget beste. Han har bestemt seg for å ta regien selv.

 

Bistand uten at noen ber om det

– Jeg tror det er noe helt nytt i norsk sammenheng, konstaterer en entusiastisk Okkenhaug.

 

Han har lenge arbeidet med ulike former for brukermedvirkning, men dette er første gang han går aktivt inn og dytter kunnskapen på noen. Etter syv, åtte år med kampanjer, har gjennomslaget for kravet om en respektfull utvikling av Risør uteblitt, og Okkenhaug har derfor anlagt en ny strategi. 

 

– Prosjektet de har fått er det jo ingen som vil ha, det er det jeg kaller sjofle Groruddalenblokker, det der som arkitekt Bogen har tegnet, sier en oppgitt aktivistleder

 

Arkitekten ble sparket

Okkenhaug påpeker at det var en arkitektkonkurranse for utvikling av Holmen i Risør, men han mener at den bare var pro forma for at utbyggerne skulle få innpass. Vinneren, Kritt arkitekter, ble sparket.

 

– Men det var veldig ensrettet det Kritt tegnet også. Én arkitekt kan ikke tegne en hel bydel, slår Okkenhaug fast.

 

Han mener at selve konkurransen var feil i utgangspunktet, og at det burde vært avholdt en ren plan- og idékonkurranse.

 

– Arkitekter flest tegner bare svulstige drømmer. Jeg er selv en aktivist og en borger av riket, ikke arkitekt. Men jeg synes de gutta som stiller opp med meg er veldig modige.

 

Folk møter fagfolk

Gutta det er snakk om er altså Skajaa + Eriksen, Bjørn Glomsrød og Jan Inge Lindeberg som alle deltar i programmet den 26. januar. Men alle er velkomne til å delta, påpeker Okkenhaug.

 

Hva skal egentlig skje?

– Bakgrunnen er at da jeg begynte å mene noe om Risør, kom utbygger og skjelte meg ut og sa at «du må ikke komme her og mene noe om Risørs grammatikk, det er det bare vi som bor her som kan», sier Okkenhaug.

 

Dermed tok han utbygger på ordet, leide Risør Rådhus og inviterte byens befolkning.

 

– Politikerne gjør det ikke, de er vettaskremt for hva utbyggerne skal si. Men vi vil ha folket med. Det er deres by, og de skal få si sitt om hva som skal bygges. Den 26. blir det samtaler rundt små og større bord fra ti til tre. Etter det blir det program med foredrag og filmer frem til åtte, sier Okkenhaug.

 

Deretter avsluttes seansen med stedsutviklingsforbrødringsfest, der Okkenhaug håper på å danse flattango med utbygger.

 

Mulige utfall?

Som mulig utkomme ønsker aktivistene seg først og fremst at dette er starten på veien mot en forpliktende plan for Holmen og en indikasjon på hva man kan få til i Risør. Han sier at et angrep på prosjektet først og fremst vil gå på at økonomien ikke er ivaretatt.

 

– Men det er ikke økonomi hos utbyggers prosjekt heller. Så de har ingen grunn til å være eplekjekke, slår Okkenhaug fast

 

Han fremholder at prosjektets svar på det økonomisk planet, er at det utarbeides en god, forpliktende plan for hele området som skal ligge i bunn for en gradvis utbygging med flere arkitekter involvert.

 

– Fuck and run, det er det andre holder på med nå. Og det kan vi ikke ha noe av!