Konkurranser

Arkitektene tar regningen for det offentlige

Honorar i plan- og designkonkurranser dekker bare 25 prosent av de faktiske produksjonskostnadene, heter det i fersk rapport om konkurransekostnader fra NAL, Afag, RIF, Bygg 21 og Arkitektbedriftene.


Interesseorganisasjonene samler seg til kamp mot gratisarbeid. F.v. Kari Bucher (NAL), Per Christian Opsahl (Afag), Liv Kari Skudal Hansteen (RIF) og Egil Skavang (AiN). Foto: Bo Gleditsch

I dag ble rapporten «Kartlegging av konkurransekostnader i utvalgte plan- og designkonkurranser om prosjektoppdrag i byggenæringen» lagt frem av de fire store interesseorganisasjonene for arkitekter og rådgivende ingeniører. Begge gruppene er i utgangspunktet positive til konkurranseformen, men reagerer på at de i for stor grad blir bedt om å utarbeide innovative miljø- og klimaløsninger og arkitektoniske konsepter tilnærmet gratis for å kunne delta i konkurranser for det offentlige.

– Vi ønsker en god og balansert plan- og designkonkurranse med langt mindre detaljering og dokumentasjon enn det vi ser i dag. Da minimerer man effektivitetstapet både hos tilbyder og innkjøper. Nå vil vi sammen med byggherrene finne gode måter å få frem løsningene på og samtidig holde byggherrens risiko på et akseptabelt nivå. Det vil samfunnet som helhet være tjent med, sier administrerende direktør i Arkitektbedriftene i Norge, Egil Skavang, i en pressemelding sendt ut fredag morgen.

– Konkurransen er knallhard

Rapporten peker på at konkurranseformens utfordring er den svært ressurskrevende utarbeidelsen av konkrete løsninger. Konkurransekostnadene i plan- og designkonkurranser er mye høyere enn i andre store offentlige anskaffelser. Deltakelse i de fem utvalgte prosjektene som rapporten tar for seg kostet arkitektene og ingeniørene 62 millioner i nedlagte, ubetalte timer.

– Konkurransedeltagelse har alltid vært attraktivt for arkitektene. Det bidrar til synlighet, forskning, kompetanseheving og intern motivasjon. Arkitekter er svært ambisiøse og konkurransen er knallhard. Dette kan resultere i levering utover det som etterspørres i prosjektene. Det er viktig at juryen forholder seg strengt til kriteriene, at de er klare og at det etterspørres et overordnet arkitektonisk og teknisk konsept. Involvering på et tidlig tidspunkt, for eksempel i forkant av utlysningen, er et tiltak som kan bidra til klargjøring og redusering av konkurransekostnader, sier Kari Bucher, generalsekretær i NAL, i pressemeldingen.

Det offentlige er fornøyd

Undersøkelsen er utført av Vista analyse, og viser også at det offentlige mener de får levert gode løsninger fra markedet som kan vurderes i en tidligfase, og er godt fornøyd med de verdiene de får av arkitektene og ingeniørene gjennom en plan- og designkonkurranse. Samtidig avdekker rapporten det store gratisarbeidet markedet må legge inn for i det hele tatt å kunne delta i konkurransen.

– Det stilles urimelig høye krav til detaljerte tekniske løsninger som ofte viser seg likevel ikke å bli benyttet i endelig bygg. Det er derfor behov for både å øke honorarene i konkurransen og senke detaljeringskravene på slike konkurranser i fremtiden, sier administrerende direktør, Liv Kari Skudal Hansteen, i Rådgivende ingeniørers forening (RIF).

I en sak i Dagens Næringsliv svarer kommunikasjonsdirektør i landets største anskaffer, Statsbyggs Hege Njaa Aschim, at de har fått konkurransebidrag hvor det er levert mye mer enn det som er bedt om, og er åpen for å se på om det stilles krav som ikke er nødvendige.

Langt under markedspris

Afag sier de erkjenner at transaksjonskostnader er uunngåelig i alle offentlige anskaffelser, men plan- og designkonkurranser skiller seg negativt ut. Den økonomiske siden viser at leverandørene presses til å levere skisser til langt under marginalkostnad, mens innkjøper får et antall løsningsskisser med detaljer og beregninger til langt under markedspris, mener Arkitektenes fagforbund.

– Det viktig å få til en konstruktiv dialog med de offentlige bestillerne om hvordan vi kan endre dette forholdet ved å balansere ønsker og behov med krav og godtgjørelse, sier Per Christian Opsahl, generalsekretær i Afag.

Les rapporten "Kartlegging av konkurransekostnader i utvalgte plan- og designkonkurranser om prosjektoppdrag i byggenæringen" (pdf)