Nyhet

Arkitekter bidrar i den nasjonale dugnaden

MMW Arkitekter prosjekterer modulbasert beredskapssykehus for krisetider. – Kanskje er det til inspirasjon? spør arkitekt Magne Magler Wiggen.


Slik kan et nytt modulbasert beredskapssykehus se ut, ifølge MMW Arkitekter. Faksimilie: MMW Arkitekter

Uken før folk ble sendt hjem fra jobb av myndighetene, merket Magne Magler Wiggen, daglig leder i MMW Arkitekter, at det ble full stopp på prosjektene deres. 

– Valget vi hadde da var enten å permittere folk, eller å finne nye oppgaver og samtidig bidra til den nasjonale dugnaden det ble oppfordret til fra myndighetene, forteller Wiggen til Byggeindustrien.

Modulsystemet består av containere i standarddimensjoner som kan organiseres og tilpasses etter behov. Containermodulene kan settes raskt opp, og er en fleksibel og effektiv løsning for midlertidig bygg, heter det i kontorets prosjektbeskrivelse.

Daglig leder Magne Magler Wiggen ville heller bidra i dugnaden enn å permittere. Foto: MMW Arkitekter

Sykehuset har 96 enkeltrom som kan konverteres til 48 dobbeltrom. 

– Beredskapssykehuset kan enten romme koronapasienter eller være et alternativ for ikke-smittede intensivpasienter for å avlaste lokale sykehus. Det vil fungere som et satellittsykehus som er fysisk nært et modersykehus, sier Wiggen.

Tverrfaglig løft 

Prosjektet er blitt til på tvers av fagfeltene, og helseeksperter, ingeniører og selskaper fra flere bransjer ha deltatt i hurtigprosjektet. 

– Vi samarbeider med BNS Container som har produksjon av containere i Norge. De kan ha selve byggene klare noen uker, mens det vil ta noe lenger tid å få på plass de medisinske installasjonene. Beredskapssykehuset kan produseres som «hyllevare» som ligger klart i nasjonal og internasjonal pandemi- og krigsberedskap, sier Wiggen til Byggeindustrien.  

I en e-post til Arkitektnytt forteller han videre at kontoret nå har oversendt materialet til Helse Sør/Øst, Helse Nord og Helsedirektoratet og en rekke departement. «Kanskje er det til inspirasjon? Kanskje er det andre som tenkte i samme baner som vi kunne dra lasset med i lag?» skriver Wiggen i MMW Arkitekter.

Skisse fra prosjektbeskrivelsen til MMW Arkitekter. Faksimilie: MMW Arkitekter

Økt sengekapasitet 

Blant rådgiverne på modulsykehusprosjektet finner man lege og spesialist i anestesiologi, overlege dr.med. Mads Gilbert, som har spilt inn synspunkter til prinsippskissene. Gilbert mener containerkonseptet raskt kan øke sengekapasiteten både i Norge og internasjonalt:

– Vi vet at sykehuskapasiteten fort blir utilstrekkelig til å kunne ivareta et stort antall pandemipasienter ved massetilstrømning. Problemet er så vel senge- og personellkapasitet, som effektiv isolasjon av den enkelte smittede, forklarer Gilbert til Byggeindutrien.

I prosjektbeskrivelsen nevnes blant annet Ullevål epidemilasarett fra 1887 som forbilde, bygget som ett epidemilasarett, et sykehus med åtte isolerte paviljonger og selvbærende funksjoner. Bygget er i dag brukt som museum på Ullevål sykehus.

Ullevål epidemilasarett fra 1887 står der fremdeles. Nå som inspirasjon for nye modulsykehus. Foto: Knut B. Eng/Oslo Museum