Nyheter

- Arkitekter må utnytte høykonjunkturen!

Svenske arkitektkontor har fulle ordrebøker, men drar ikke nytte av pågangen, mener den svenske arkitekten Robert Lavelid.


Robet Lavelid gir arkitekter klar beskjed. - Så la oss vise muskler og ta betalt for dette verdifulle arbeidet, skriver han. Foto: Fojab arkitekter

Svensk byggebransje opplever en voldsom høykonjunktur, og arkitektkontorene får oppdrag som aldri før. Pågangen er faktisk så stor at enkelte kontor sliter med å skaffe nok kompetent arbeidskraft.

 

Svenske Robert Lavelid er seniorarkitekt i Fojab arkitekter, og har skrevet et debattinnlegg om prising av arkitekttjenester i siste utgave av det svenske fagbladet Arkitekten. Hovedpoenget hans er at både kontorer og arkitekter nå er nødt til å benytte anledningen til å styrke arkitektfaget og sin egen posisjon i markedet og i bransjen.

 

Les debattinnlegget: Flytt fram stillingene – nå

– Verdien fortsatt for lav

Lavelid advarer fagfeller mot å «selge våre beste idéer billig i dårlig betalte parallelloppdrag. I denne høykonjunkturen må vi rykke fram og forbedre stillingen vår overfor oppdragsgivere og byggherrer,» skriver han.

 

«Til tross for at vi i dag har så fullt opp å gjøre på kontorene, er verdien av våre tjenester fortsatt satt for lavt. Lønnsomheten er alt for dårlig til at vi kan forberede oss på framtidige nedgangstider. Vi har få muligheter til å bygge opp reserver og lagre som kan redde oss dersom markedet faller,» slår Lavelid fast.

 

Han påpeker at arkitektene ofte skaper merverdi som de ikke tar betalt for.

«Det er vi som skaper merverdien. Hvilke andre yrker ville stilt opp på slike vilkår, spesielt med tanke på hva vi kan fakuterere for. Så la oss vise muskler og ta betalt for dette verdifulle arbeidet,» skriver arkitekten.

 

Viktig kampsak

Lavelid oppfordrer NAL og Afags søsterorgansiasjon, Sveriges Arkitekter, til å gå i front og gjøre kampen for en styrket posisjon i bransjen til sin viktigste oppgave.

 

«Og det er nå vi skal gjøre det, mens hjulene snurrer. For om ett år, når valget nærmer seg og beslutninger om nye planer og prosjekter lar vente på seg, da kan det være for sent,» advarer arkitekten.

 

Her kan du lese hele debattinnlegget hans.

 

Pil opp, også i Norge

I Norge er det også gode tider for arkitektene, selv om det ikke er like markant som i nabolandet. Arkitektbedriftene i Norge har det siste året lagt fram konjunkturrapporter og prognoser som viser økt ordrereserve og optimisme blant medlemmene: Halvårlig konjunkturrapport 7. februar i år, halvårlig konjunkturrapport 23. september 2016 og prognoserapport 21. juni 2016.

 

Afags generalsekretær Per Christian Opsahl, har uttalt at Norge kan komme i en situasjon hvor man kan oppleve arkitektmangel. Norske arkitektorgansiasjoner må være føre var og sette inn tiltak nå, mener Opsahl. Han mener de svenske tilstandene viser at man må stille strengere krav til arkitektkompetanse i kommunene. 

 

Les:  Forebygg kompetansesvikt
  

Afag-sjefen uttalte seg også om honorarnivå i saken om NRKS parallelloppdrag på Marienlyst. Opsahl sluttet seg til et stort antall arkitekter og kontorer som mener NRK har beregnet et altfor lavt honorar for oppdraget.

 

Opsahl sa i den fobindelse at arkitektkontorer generelt deltar med for mye gratisarbeid i parallelloppdrag og konkurranser.

– Når bedriftene utfører oppdrag og ikke tar seg betalt for deler av det, svekkes det økonomiske fundamentet deres, sa Opsahl til Arkitektnytt. Han understreket også at for lav prising av arkitekttjenester svekker bedriftenes lønnsevne og at det kan føre til svekkete investeringsmuligheter i personell og utstyr som igjen fører til redusert konkurransekraft.

 

Les: – NRK bør tenke større