Nyheter

Arkitekter tror på Vennesla bibliotek

Vinneren av Statens Byggeskikkpris skal kåres for 30. gang. Går den til Vennesla bibliotek tegnet av Stavanger-kontoret Helen & Hard?


Interiøret i Vennesla bibliotek. Bygningen er tegnet av Helen & Hard. Foto: Emile Ashley

Vennesla bibliotek ble åpnet 29. oktober i 2011. Nå spres bilder av biblioteket verden over. Arkitektur N hadde biblioteket på forsiden av nummer 01/12. Nettavisen The Huffington Post spør om biblioteket er det vakreste i verden. Arkitekturnettstedet ArchDaily skriver at biblioteket har en «sofistikert eleganse», og Wallpaper skriver at biblioteket har en sterk identitet.

 

– Det blir Helen & Hard

Norske arkitekter foreslår likeså godt at bygningen stikker av med Statens Byggeskikkpris:

 

– Hvis jeg satt i juryen ville jeg ha foreslått Vennesla Bibliotek tegnet av Helen & Hard fra Stavanger, nettopp på grunn av bygningens romlige kvaliteter og den fine materialbruken, sier Børre Skodvin i Jensen & Skodvin Arkitektkontor i Oslo til Arkitektnytt.

 

Kristin Jarmund i Kristin Jarmund Arkitekter svarer etter en kort betenkningstid på spørsmålet om hvem hun mener er heteste kandidat til årets byggeskikkpris:

 

– Biblioteket til Helen & Hard i Vennesla er en utmerket kandidat.

 

Sixten Rahlff i 3RW Arkitekter i Bergen er kjapp med svaret:

 

– Det blir Helen & Hard sitt bibliotek på Vennesla. Det er jeg sikker på.

 

51 bygg påmeldt

Den statlige hedersprisen deles ut årlig til «byggverk og bygde omgivelser som gjennom utførelse, materialbruk, utforming og samspill med sted og miljø kan bidra til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikk».

 

I år er 51 bygg påmeldt, og juryen møtes før påske for å avgjøre hvilke av disse som skal nomineres til selve priskonkurransen, heter det i en pressemelding fra Husbanken som er sekretariat for juryen.

 

Deretter skal de nominerte byggverkene befares, og vinneren blir kunngjort 5. juni på Norsk Folkemuseum i Oslo ved Kommunal- og regionaldepartementet.

 

Arkitektnytt har spurt et lite utvalg norske arkitekter om deres syn på denne tradisjonsrike utmerkelsen.

 

Arkitektonisk nytenkning

– Jeg synes det er en all right pris, men undrer om det er riktig å styre den i tematisk retning slik trenden har vært de siste årene, sier Børre Skodvin.

 

Han frykter at man risikerer en uthuling av den fine tanken som ligger i det å se etter byggeskikk i seg selv. – For med byggeskikkbegrepet må det jo være den gode arkitekturen som sådan man ønsker å løfte fram, uavhengig av brukskategorier.

 

Arkitekt Skodvin presiserer at selv om funksjon alltid vil være et viktig kriterium, gjelder det i vår markedsstyrte tid å stimulere til arkitektonisk nytenkning, og her kan byggeskikkprisen spille en sentral rolle.

 

Et bredt kriteriegrunnlag

Nils Henrik Eggen i Eggen Arkitekter i Trondheim sier at byggeskikkprisen står i fare for å bli for design-fokusert.

 

– Design er interessant og viktig i seg selv, men i mine øyne bør man også trekke fram arkitekten som samfunnsaktør. En pris som gis ut av et statlig departement, og koordineres av Husbanken, må berøre fagets forhold til viktige utviklingstendenser i samfunnet.

 

– Byggeskikkprisen er fremdeles relevant i den grad den settes søkelys på et bredt spekter av det som blir bygget i dag, og det mener jeg at den gjør, sier Sixten Rahlff i 3RW Arkitekter i Bergen.

 

– Vårt kontor har vært nominert to ganger, først for en ombygging av en skole og deretter for billige studentboliger, og mitt inntrykk er at juryen la til grunn et grundig og seriøst arbeid for sine bedømmelser.

 

– Bør feire arkitekturen

Kristin Jarmund i Kristin Jarmund Arkitekter i Oslo mener at byggeskikkprisens mangfoldige kriterier er en spesielt interessant og krevende utfordring for arkitekter.

 

– Da vi mottok prisen i 2010, for Gjerdrum ungdomsskole, hadde juryen lagt vekt på kvaliteter knyttet til miljø- og ressurstenkning og universell utforming, i tillegg til det rent arkitektoniske, og det synes jeg er en positiv måte å tolke byggeskikkbegrepet på.

 

Cathrine Vigander i Element Arkitekter i Oslo mener at byggeskikkprisen bør feire arkitekturen i enda større grad.

 

– Slik den er nå blir det for mange tilfeldigheter, fordi politiske føringer endrer seg fra år til år, noe som igjen påvirker valg av vinnere.

 

Det er nok av priser som fokuserer på ett enkelt tema, påpeker Vigander. – For byggeskikkprisen mener jeg det må være det totale bildet, kombinert med grad av utvikling og innovasjon, som bør være viktigst. Biblioteket i Vennesla er et godt eksempel på dette.

 

Biblioteket sett fra utsiden. Foto: Emile Ashley
Biblioteket sett fra utsiden. Foto: Emile Ashley