Nyhet

Arkitektmarkedet øker videre

Arkitektkontorenes oppdragsmengde vokser for tredje halvår på rad, og det er tro på fortsatt oppgang, melder Arkitektbedriftene. Særlig er forventningene til bolig- og plansektoren store, ifølge ny rapport.


Med unntak av Nord-Norge, har alle regioner flere optimister enn pessimister. Optimismen har økt mest i Oslo. Illustrasjon: Arkitektbedriftene i Norge

Arkitektbedriftene i Norge (AiN) utfører to ganger i året en konjunkturundersøkelse blant sine medlemmer. Nå er høstens rapport tilgjengelig. Rapporten viser at konjunkturindeksen fortsetter å stige i årets andre måling.

Arkitektenes syn på egen fremtid er normalt en god indikator for hele byggenæringen, ettersom arkitektene er første aktør inn i nye prosjekter, skriver AiN i en pressemelding.

– Medlemsbedriftene våre rapporterer en økning i ordrereserver og ansettelser denne våren, og de har en forventing om at denne veksten vil fortsette frem mot 2018, sier administrerende direktør Egil Skavang i AiN.  

Undersøkelsen er gjennomført av TNS Kantar. Ledere av 198 arkitektkontor har svart, og dette utgjør omtrent en tredjedel av AiNs medlemmer. TNS utarbeider en indeks basert på utviklingen i arkitektkontorenes ordrereserver og antall ansatte seks måneder tilbake og seks måneder frem i tid. Indeksen viser at veksten i markedet tiltar. 

Siste seks måneder – små kontorer øker mest

37 prosent av kontorene melder om økning i ordrereservene, mot 18 prosent som oppgir en nedgang i antallet. Siste halvår er det særlig de mindre arkitektkontorene som oppgir økning, og veksten har funnet sted i alle regioner, unntatt Nord-Norge. Særlig Vestlandet og Midt-Norge ser en bedring. Av de ti kontorene med over femti ansatte har ni av disse opplevd vekst, mens ett kontor står på stedet hvil.

33 prosent av kontorene sier de har flere årsverk nå enn for et halvt år siden, mens 19 prosent oppgir færre årsverk. 

Neste seks måneder – økte forventninger til bolig- og plansektoren

– Den høye indeksscoren er særlig drevet av forventninger til ytterligere vekst innen segmentene boliger og planarbeider de kommende månedene. Indeksen brutt ned per region, viser en særlig stor forbedring i Midt-Norge og på Vestlandet, sier Skavang.

35 prosent av kontorene forventer at de vil ha større ordrereserve ved nyttår enn de har nå. Ni prosent forventer lavere ordrereserve. 

37 prosent av kontorene forventer å ha flere ansatte om et halvt år, mens syv prosent tror at antall ansatte vil reduseres. 

Med unntak av Nord-Norge, har alle regioner flere optimister enn pessimister. Optimismen har økt mest i Oslo.

Administrerende direktør i Arkitektbedriftene i Norge, Egil Skavang, melder om vekst i markedet. Foto: Arkitektbedriftene