Nyheter

Arkitektonisk landemerke i Vadsø

Vadsø kommune har avholdt en begrenset plan- og designkonkurranse, etter å ha prekvalifisert fem arkitektkontorer, om et nytt museumsbygg i byens sentrum. Arkitektkontoret a-lab AS i Oslo gikk av med seieren.


A-labs forslag oppfyller kommunens ønske om at Vadsø museum skal være et signalbygg. Ill.: Arkitekten.

Bygningen skal inneholde Varanger museum, avdeling Vadsø museum/Ruija kvenmuseum, felles konserverings­tjenester for Finnmark fylke og ulike arkivfunksjoner. Huset skal bygges på en tomt ved siden av – og med klimatisert forbindelse til – Finnmark fylkesbibliotek/Vadsø bibliotek som sto ferdig i desember 2002.

Blant kriteriene i konkurranseprogrammet inngikk ønsket om «et signalbygg og samspill med omkringliggende bygg» samt «vektlegging og styrking av kvenenes identitet og tilstedeværelse i regionen». Videre ble det lagt vekt på utforming av utearealene «med tanke på forbindelser fra sentrum og langs fjorden».

Om a-labs prosjekt uttaler juryen at det er dynamisk og kjennetegnes av et tårn med fire lukkede volumer og tre åpne mellometasjer «stablet på hverandre», hver etasje med egen identitet og innhold. Bygget har en sentral trapp og heis, felles adkomsthall med bibliotek og skjermet uterom «tilrettelagt for ulike aktiviteter mot byen». Tyngre funksjoner tilknyttet drift osv. er samlet i en base i nederste etasje.

Videre påpekes det at det vertikale preget er et «grep juryen har sansen for. Hele prosjektet er et formidlingskonsept». Om det visuelle heter det i stikkords form: «Signatur som vil bli lagt merke til. Landemerke. Skulpturelt. Lett og transparent.» Bygget har «vertikal publikumsflyt» hvor hver etasje «stiller ut seg selv». De doble fasadene gjør huset til et «miljøfyrtårn». Og til slutt konkluderer juryen at løsningen innebærer store risker, men er «spektakulært» og byr på den «eneste mulighet til å få et bygg av denne karakter i Finnmark».

For a-lab tegnet sivilarkitektene MNAL Adnan Harambasic, Geir Haaversen, Odd Klev, Line Solgaard og Jarand Midtgaard og stud.arch. Anna Sommarstrøm.

De fire øvrige deltakere i konkurransen var Stein Halvorsen AS og Askim/Lantto Arkitekter AS fra Oslo og de to finske kontorene M3 Architects/Sami Rintala og Vapaavuori Architects

I juryen satt bl.a. sivilarkitekt MNAL Pål-Henry Engh (juryleder) og arkitekt SAFA Sari Schulman.

Snittet viser de fire volumene i høyden og forbindelsen til biblioteket. Ill.: Arkitekten.
Snittet viser de fire volumene i høyden og forbindelsen til biblioteket. Ill.: Arkitekten.