Nyheter

Arkitektstudenter får byggerfaring

Trestykker er i gang. I år lager studentene en trekonstruksjon til aktivitetspark i Ski.


Studentene er godt i gang med byggingen av trekonstruksjonen til Vesteråtparken i Ski. Foto: Trestykker

For åttende gang arrangeres studentworkshopen som er et samarbeid mellom de fire arkitektskolene i Norge: Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo, Bergen Arkitekthøgkole, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og NTNU. Ansvaret for workshopen rullerer mellom skolene, i år er det landskapsarkitektstudenter fra NMBU som er ansvarlige. Studentene får tre uker på seg til å gjennomføre prosjektet.

 

Todelt workshop

Den første delen foregikk i påsken. Da møttes om lag 30 elever fra de forskjellige skolene for konseptutvikling. Studentene kom frem til at de ville bygge en trekonstruksjon for opphold og aktivitet i parken. Selve prosjektet blir bygget i løpet av to uker i sommer med byggestart 25. juni. Stikkord for prosjektet er landskap, grønt og bærekraftighet. Kåmmån, Kolab arkitekter og Dronninga Landskap bidro som veiledere under den første delen av workshopen.  Åpning av parken skjer 10. Juli.

 

prosjektets hjemmeside kan du lese mer om prosjektet og følge byggeprosessen dag for dag.