Utdanning

Arkitektstudenter på studietoppen

17 timer mer enn gjennomsnittsstudenten. Det er status på antall studietimer i uka for arkitektstudentene i Norge. Studentene Michel Vo og Kjetil Mikael Sortland er intet unntak.

Michel Vo (t.h) og Kjetil Mikael Sortland forsikrer Arkitektnytt om at AHO har et veldig godt student- og arbeidsmiljø som gjør den store arbeidsmengden levelig. Foto: Jo Sjølie

Norske arkitektstudenter ligger på topp med hele 52 timers studier i løpet av en uke. De er også blant dem som bruker mest tid på egenstudier. 32 timer brukes på selvstendig arbeid i snitt. Til sammenligning bruker en gjennomsnittsstudent i Norge 35 timer til studier i løpet av en uke. Av dette brukes 19 timer til egenstudier. Det melder forskning.no.

Tallene har de hentet fra det ferske Studiebarometeret, produsert av NOKUT som overvåker kvaliteten i høyere utdanning på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Litt over 30 000 studenter har svart på undersøkelsen.

Tallene viser altså at studentene på odontologi (tannlege) og arkitektstudenter bruker nesten dobbelt så mye tid på studiene hver uke som studentene på språkfag og sosiologi.

Femtitimersuke

Studenter på fjerdeåret, Michel Vo og Kjetil Mikael Sortland, kjenner seg igjen i undersøkelsen som de begge deltok i tidligere i år.

Vo og Sortland anslår at de jobber gjennomsnittlig ti timer om dagen med studiene, noe som tilsvarer rundt 50 timer i uka. De er med andre ord ganske så gjennomsnittlige arkitektstudenter når det kommer til disponering av fritid og studietid.

- I perioder sitter vi også i helgene, før innleveringer og presentasjoner. Det blir mye helgejobbing i perioder. I snitt er jeg på skolen hver fjerde helg, sier Vo.

Bra miljø

Begge understreker at tiden de tilbringer på skolen også blir brukt til sosiale aktiviteter. De mener AHO har et veldig godt student- og arbeidsmiljø, og avviser at det er sosialt press som gjør at de jobber mye med studiene.

- Jeg vil heller si at vi driver hverandre framover, sier Sortland. Han husker at han var positivt overrasket over hvor godt miljø det var da han begynte på AHO.

- Det er verken konkurransekultur eller sosialt press på å prestere. Det er gode miljøer på alle kurs og programmer, forteller han.

- Skulle dere ønsker at det var mulig å bli arkitekt uten et veldig krevende studium?

- Det arbeidet vi nedlegger er selvvalgt. Vi blir ikke presset til å jobbe mye, man bare skjønner at det skal mye til for å bli en god arkitekt, understreker Sortland og får bifall fra Vo.

Kan bli bedre på koordinering

- Legger AHO opp til at studentene skal være på toppen av statistikken?

- Både ja og nei, svarer studentene.

Begge mener det i perioder kan bli litt mange innleveringer på en gang, og at det ville vært fint om lærerne kunne koordinert seg litt bedre.

- Det blir litt mye i perioder, det hender kurs og programmer i for stor grad overlapper, forteller Wo.

- Ja, det kjenner jeg meg igjen i, sier Sortland.

Begge mener likevel AHO legger godt til rette for levelig studietid i forhold til hvordan skoler i utlandet organiserer seg. Vo forteller at han var på utveksling i Amsterdam i fjor, og at han dro hjem et semester før tiden fordi arbeidsmengden var så ekstrem.

Studentene har begge jobbet vedsiden av studiene. Michel Vo tar fortsatt oppdrag som arkitekturfotograf i tillegg til "brødjobb" på Oslo lufthavn.

- Jeg hadde nok foretrukket å ikke jobbe, og skulle gjerne hatt god nok økonomi til å bruke all tid på studier. Men når husleia spiser opp hele stipendet, er man nødt, sier Vo.

Vil ha mer veiledning

De to studentene etterlyser mer veiledning om studieteknikk og tidsdisposisjon. At kurset til Søren Sørensen legger opp til hviledager mellom innlevering og presentasjoner, er et unntak, forteller de. Som oftest står man og presenterer med en del søvnunderskudd «under vesten.»

- Men det var nok verst de første to årene. Etterhvert lærer man seg heldigvis å disponere arbeidet litt mer hensiktsmessig, poengterer Sortland.

Det tar noen år å etablere gode arbeidsrutiner, medgir de to studentene.

Foreldre må være disiplinerte

De har begge hatt studiekamerater med omsorgsforpliktelser som har fortalt hvordan de må jobbe disiplinert og effektivt innenfor en normal åttetimersdag.

- De vi har kjent har også jobbet mye på kvelden, og de har fortalt at de har slått seg til ro med at det går ut over kvaliteten på det de leverer, forteller Sortland.

Forskjell på skolene

Det er Bergen Arkitekthøgskole og Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo som ligger helt der oppe i antall studietimer. Andre steder studentene bruker mye tid på studiene er Kunsthøgskolen i Oslo, Norges Handelshøyskole i Bergen, Høyskolen for dansekunst i Oslo, Lovisenberg diakonale høgskole, Norges dansehøyskole i Oslo, Atlantis Medisinske Høgskole og Westerdals i Oslo.

Studentene kan kanskje risikere å utvikle arbeidsmetoder som gjør at man blir vant til å bruke uforholdsmessig mye tid, mener lærer ved Institutt for Arkitektur ved AHO, Søren Sørensen. Foto: AHO

- Slik har det alltid vært

Søren Sørensen, lærer ved Institutt for Arkitektur ved AHO, er ikke overrasket over tallene. Han ser at studentene bruker mye tid, og mener kombinasjonen av høye krav og svært motiverte og interesserte studenter er blant årsakene.

- Arkitektstudiet er et modningsstudium. Det er bare å se tilbake på min egen tid som student. I perioder jobbet man veldig mye.

Sørensen forteller at verkstedene på AHO har åpningstid som følger arbeidstiden til verksmestrene. Lettverkstedene derimot, er åpne døgnet rundt. Åpningstiden er kjærkommen både for fulltidsstudenter og for studenter som jobber ved siden av og må bruke kveldstimer for å få gjennomført studiet, forklarer Sørensen.

- I mine tyve år som lærer her, har det alltid vært veldig mye folk til stede alle tider på døgnet, forteller han.

Sluttet med helgeundervisning

- Kan det høye antallet studietimer ha noen negative sider?

- Man kan selvfølgelig risikere å utvikle arbeidsmetoder som gjør at man blir vant til å bruke uforholdsmessig mye tid, og det kan man jo ikke gjøre på samme måte når man kommer ut i praksis. Det har hendt at det har vært lagt opp til undervisningstilbud i helgene, men det har vi sluttet med. Vi tar hensyn til de studentene som er i livssituasjoner som krever at studiene foregår innenfor vanlig arbeidstid, understreker Sørensen.

- Ved vårt studio legger vi inn en hviledag mellom innlevering og presentasjon, forteller Sørensen. Det gjør de rett og slett for å tvinge studentene til å få hvilt ut og være i stand til å gjøre en best mulig presentasjon.

- Hvis de jobber helt fram til presentasjonen, slik de gjør hvis vi ikke legger til rette for innlevering i tide, ødelegger de jo for seg selv, sier AHO-lektoren.

Han legger til at det selvfølgelig undervises i studieteknikk og veiledes i disponering av arbeidet i prosjektene.

- Er det like lange arbeidstider blant lærerne?

- Nei, det er det nok ikke, men de fleste legger inn mer tid enn det som er ordinært i arbeidslivet. Mange av oss holder jo egentlig på med faget vårt hele tiden, både hjemme og på jobb, medgir Sørensen.