Nyheter

Arkitektur er tema på kirkekonferanse

Arkitektur og utsmykking er tema på Kirkerådets kulturkonferanse som går av stabelen i dag og i morgen.


Knarvik kirke tegnet av Reiulf Ramstad er et eksempel på nye kirkebygg som har fått mye oppmerksomhet og vekket bevisstheten rundt kirkearkitektur de siste årene.
Kirkerådets Ove Morten Berge tror konferansen vil bidra til å skape en felles plattform og en dialog mellom kirke som bestiller og arkitekter og kunstnere. Foto: Den norske kirke
Kirkerådets Ove Morten Berge tror konferansen vil bidra til å skape en felles plattform og en dialog mellom kirke som bestiller og arkitekter og kunstnere. Foto: Den norske kirke

Kirkebyggkonsulent og sivilarkitekt Ove Morten Berge forteller at formålet med konferansen er å gjøre kirken og kirkeansatte til bedre bestillere av kunst og arkitektur samt gjøre kirkene attraktive for kunstnere og arkitekter. Han understreker også at Kirkerådet ønsker å øke forståelsen for hva et kirkebygg er blant kirkelig ansatte, kirkeverger, kunstnere og arkitekter.

 

– Er det noen spesiell grunn til at dere tar opp dette temaet akkurat nå?

 

– Det som er annerledes med denne konferansen er at vi virkelig prøver å nå bredt ut for å skape en felles plattform og en dialog mellom kirke som bestiller og arkitekter og kunstnere, sier Berge.

 

Temaer konferansen tar opp er blant annet kirkebygget som identitetsskapende bygg og kirkebygg som turistmål for arkitekturturister. Kirkerådet har registrert at mange nye kirker markerer seg som god arkitektur og vinner priser og berømmelse både i Norge og ellers i Europa.

 

Konferansen tar også opp metoder og tilnæringsmåter for bestilling av kunst og samarbeid mellom arkitekt og kunstner.

– Det bygges fortsatt nye kirker i Norge, og i tillegg har vi oppgaver knyttet til forvaltning av eksisterende bygg som også er et viktig arbeid fremover, understreker Berge.

 

Arrangører for konferansen er Den norske kirke, Kirkerådet og KA kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon.