Nyhet

Estetikkens muligheter

– Mange arkitekter strever med å få gjennomført sine intensjoner for estetikk, sier Birgitte Skjerve, prosjektleder i NAL. Det skal Arkitekturdagen 2017 gjøre noe med.


Birgitte Skjerve håper Arkitekturdagen kan hjelpe arkitektene til å gjennomføre god arkitektur. Foto: Ingebjørg Semb

Arkitekturdagen 2017 finner sted 21. september på Chateau Neuf. Temaet for årets arkitekturdag er «estetikk». Vi snakket med Birgitte Skjerve, prosjektleder for Arkitekturdagen, for å finne ut hva den handler om.

– Hvorfor estetikk, Birgitte Skjerve?

– Hensikten med temaet er å styrke og synliggjøre arkitektens rolle. Da er estetikk viktig, da det av flere blir betraktet som arkitekturens kjerne. Det å skape god arkitektur i dag er ikke bare enkelt. Dette skyldes til dels at det kan være vanskelig for arkitekter å formidle estetikk til folk utenfor faget, og flere arkitekter sier de må «snike inn» arkitektoniske kvaliteter. Det å gå på konferanse og få flotte prosjekter presentert kan være veldig inspirerende, men når man kommer tilbake på kontoret sitt, kan man bli litt trist, og tenke «jeg skulle ønske jeg kunne tegne noe som var like fint». Jeg tror det er mange som har et uforløst potensial i sin arbeidshverdag men som blir veldig kneblet av det ene eller det andre. Det kan være inspirerende for arkitekter å få presentert god arkitektur og høre hvordan andre har jobbet for å få det til. Jeg håper denne dagen kan styrke arkitektene i å gjennomføre sin egen gode arkitektur.

– Det er mange ulike filosofiske tilnærminger til estetikk. Hva legger dere i estetikkbegrepet?

– Som et bakteppe bruker vi den antikke filosofiske forståelsen av ordet. Aisthesis, som betyr det som går gjennom sansene. Ikke bare det visuelle, men alt som gir oss en opplevelse. Dette er den haptiske forståelsen, det som handler om hva man opplever på kroppen. I tillegg har vi en mer kognitiv tilnærming til begrepet. Blant annet skal Knut Hjeltnes snakke om sanser, minner og nostalgi, og sosiologen og psykologen som sitter i salongen vil kanskje ha en annen tilnærming. Men Arkitekturdagen skal ikke brukes til å diskutere estetikkbegrepet, men hvordan estetikk påvirker oss og hvordan vi arkitekter kan jobbe mer bevisst med det.

Byggherrer velkomne

– Det er en rekke foredrag, men også noe som heter Arkitektursalongen. Hva er det?

– Arkitektursalongen skal bidra til å gi det en bredere forståelse av det vi allerede har blitt presentert i foredragene. Her er det prosjekterende arkitekter, samt en kunstner, psykolog og en sosiolog. Noen ganger når man går på konferanser, blir man overveldet, det blir for mye å bearbeide. Salongen skal hjelpe oss i denne bearbeidingen slik at vi lærer og får mest mulig ut av dagen.

– Er det et motsetningsforhold mellom estetikk og andre ting, som praksis og etikk?

– Tja. Det motsatte av estetikk er vel per definisjon anestesi, altså at man ikke blir berørt av noen ting. Et område man bare går forbi og kjeder seg i, uten å oppleve noe. Dessverre er det områder som er sånn. Kanskje det skyldes økonomi, men det går an å få gjort mye for lite penger også. Kanskje handler det om hvordan man kommuniserer med byggherren og får de med på laget? Disse utfordringene og flere vil nok bli diskutert i salongen.

– Hm, hvis problemet er at byggherrene ikke tar estetikken på alvor, ville det ikke vært bedre å invitere dem?

– Jo da. Hvis du har en måte å få dem til å komme, vil jeg gjerne høre det. Men Arkitekturdagen er jo også for at vi vil feire hverandre og faget, da.

Tverrfaglig samarbeid

– Hva er nytt i år?

– Det er første gang NLA og NIL er representert i programkomiteen. Det er bra at vi har med landskap og interiør, så vi får et bedre og mer helhetlig blikk. 

– En rekke foredragsholdere kommer. Hvem av disse ser du ekstra mye fram til selv?

– Jeg gleder meg veldig til å høre Knut Hjeltnes, han har noen fantastiske betraktninger. Lucy Styles fra Sanaa har vi siklet på lenge. Stig Anderson i SLA jobber visst veldig bevisst med estetikk, men jeg gleder meg også til Emma Jonsteg, som er veldig opptatt retorikk. Det er bare høydepunkter her, når jeg tenker meg om. 

Mer informasjon om Arkitekturdagen og påmelding finner du hos NAL her.