Arkitekturpolitikk

Arkitekturpolitisk offensiv i Arendal

Doga, NAL og Arkitektbedriftene setter alle kluter til i sørlandsbyen under politikkuka. Og de er ikke alene om å sette arkitekturpolitikk på dagsorden i Arendal.

Om storby- og bypolitikk på Arendalsuka: (f.v.) Anne Beathe Kristiansen Tvinnerheim (Sp), Bjørn Jarle Rødberg-Larsen (Ap), Eirik Lae Solberg (H) og SVs Bård Vegard Solhjell var enige om at kunnskapsmengden og politikkutformingen må øke. Bildet er fra fjorårets arendalsuke. Illustrasjonsfoto: Wikimedia

Det blir arkitekturpolitikk på programmet hver dag under Arendalsuka, den årlige politikkuka, som i år arrangeres for sjette gang 14. til 18. august. Ingen av arkitektorganisasjonene har noensinne satset så tungt i Arendal som de gjør i valgåret. 

Det starter allerede klokka 11.00 mandag med Arkitektbedriftenes åpne medlemsmøte med Asplan Viak som medarrangør. Tema er framtidens arkitektmarked, framtidens arkitektkontor og hvordan dokumentere at arkitektur skaper verdier i seg selv. Det er første gang Arkitektbedriftene er tilstede under Arendalsuka.

Seinere på mandag ettermiddag slår Arkitektbedriftene seg sammen med prosjektlederfirmaet Moments og inviterer til debattmøtet «Hvordan bor vi i 2040 i Norge? Får vi en motkultur til urbanisering?» Der stilles det blant annet spørsmål ved om det ikke snart kommer en reaksjon på urbaniseringen og en bølge av folk som vil ut av byene. Blant deltakerne er politikere fra FrP og Arbeiderpartiet, Oslos byråd for byutvikling Hanna Marcussen, NAL-president Alexandria Algard og rådgiver for arkitektur i Doga, Siri Holmboe Høibo. 

Samme kveld inviterer Moment og prosjektdirektør Geir Rognlien Elgvin til debatten «Arkitektur og mobilitet» med utviklingssjef Harald Martin Gjøvaag i Selvaag bolig som debattleder. Også her møter Alexandria Algard fra NAL.

Hel dag med Doga

Doga kliner til med et heldagsarrangement på skuta M/S Sandnes. Arrangementet har den nette tittelen «Norske byggeklosser – omstilling og digital transformasjon, hvordan bygger vi det nye Norge?» og innledes med fire timer lang foredragsrekke. Deretter er det debatt med deltakere fra fire partier: Eirik Lae Solberg (H), Anna Elisa Tryti (Ap),

Bård Vegard Solhjell (SV) og Anne Beathe Kristiansen Tvinnerheim (Sp).

Design og omstilling er tematikk for den midtre delen av dagen, og så blir det arkitektur og byutvikling i siste bolk, som har fått tittelen «Byggeklosser: God by- og stedsutvikling, verdifokus». Det blir servert øl og pølser mens blant annet Lene Lad Johansen i SmartOslo, Øystein Berge i Cowi og Alexandria Algard bidrar i samtaler og med foredrag. Sistnevnte skal snakke om arkitektur som samfunnsutvikling. Arkitektbedriftenes Line Ramstad avslutter programmet ombord på M/S Sandnes under tittelen «Arkitektur skaper verdi».

Dogas medarrangører på M/S Sandnes denne tirsdagen er NAL, Arkitektbedriftene Forskningsrådet, AHO og Difi.

Bygrønt

Felles for programpostene som har arkitekturpolitisk tilsnitt under Arendalsuka er at mye handler om byutvikling koblet med grønt skifte og klima.

- Naturviterne inviterer tirsdag til møte om «Gode, grønne bærekraftige byer for alle» med førsteamanuensis ved Høgskolen Kristiania, Erling Dokk Holm, som blant annet spør om man bygger byer for alle, både eldre og barnefamilier, rike og mindre rike?

- Statens vegvesen har et bredt panel på møtet om «Byutvikling for små og mellomstore byer». Dit kommer blant andre sjefsarkitekt i vegvesenet Einar Lillebye, Nikolai Astrup (Høyre), Gro Anita Mykjåland (Sp), Audun Engh og Erling Dokk Holm. 

- «Co-living: Byutvikling for miljø og folk» er tittelen på en og en halv time onsdag 16. august med tematikk som spenner fra fortetting og arealeffektivitet til alternative boformer og kollektive løsninger for sameksistens i byen. Hit kommer blant andre Helen & Hard for å fortelle om sitt alternative boligprosjekt Vindmøllebakken i Stavanger. Arrangører er Husbanken, Klimapartnere, ByNett Sør og Aust-Agder fylkeskommune.

- Frokostseminaret «Hvordan bli en Smart City – Om smartbyutvikling i lokalsamfunn» arrangeres av Kommunenes Sentralforbund og Drømmeplassen.

Byggforvaltning og boligpolitikk

Et unntak fra byutviklingstematikken er Rådgivende ingeniørers forenings arrangement tirsdag, «Norges tilstand – hvordan forvaltes den norske fellesformuen i bygg og infrastruktur?» 

Aftenposten i samarbeid med NAL, har også gått litt utenom hovedstrømmen og valgt boligpolitikk som samlende tema for et arrangement som varer hele ettermiddagen torsdag. «Bygger vi feil type boliger her til lands?» er deres provoserende spørsmål. Hit kommer blant andre NAL-president Algard for å sitte i panelet som skal debattere problemstillingen.

Algard skal diskutere med blant andre Randi H. Augenstein fra Helen & Hard, Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund og Erling Dokk Holm. 

Bygg grønt skifte

Grønn byggallianse har også en storsatsing på Arendalsuka i år, som medarrangør på to møter onsdag 16. august. Først ut er seminaret «Byggenæringen – Norges nest største næring blir avgjørende for det grønne skiftet». Her fokuseres det på hvordan konkrete virkemidler som miljøsertifiseringsordninger kan bidra til utslippskutt og skape ny grønn vekst og arbeidsplasser.

Seminaret etterfølges av debatt om hvordan myndigheter og næring kan samarbeide for å realisere disse mulighetene. Et bredt sammensatt panel med politikere og fagfolk skal forhåpentlig gi noen konkrete svar.