Nyhet

Arneberg-pris til Slippen

Arnstein Arnebergprisen 2021 går til Slippen bakeri i Fredrikstad sentrum.


Slippen Bakeri av Stenseth Grimsrud arkitekter AS og FM Eiendom AS v/ Knut Syversen mottar Arnstein Arnebergprisen 2021. Foto: Carlos Rollan/SG Arkitekter

Stenseth Grimsrud arkitekter og FM Eiendom v/ Knut Syversen mottar Arnstein Arnebergprisen 2021 for Slippen bakeri. Den lille naustbygningen ligger sentralt plassert i Fredrikstads havneområde. Prisen ble offentliggjort fredag kveld.

Juryen fremhever det de kaller «bygrepet» med «et lite bakeri med saltak og trekledning langs elvefronten i en by ellers preget av store utbyggingsområder». De mener bygget er med å styrke Fredrikstad sentrum: «Volumet og kledning er vakkert, detaljene er praktiske og robuste og passer i et havnemiljø. Ikke minst er det fint å se rester av slippen mellom husene og at det utenfor inngangsdørene er en enkel liten plass uten utemøbler til allsidig bruk».

Tatt vare på historien

Slippen bakeri ble ferdigstilt juni 2020 og er et nybygg oppført for å ivareta behov for grovkjøkken, bakeri, garderober og administrasjonsrom knyttet til driften av populære Slippen restaurant i nabonaustet. Bygget har to etasjer, med grovkjøkken og bakeri i første etasje og øvrige funksjoner i andre etasje. Det ligger mellom den gamle Berthelsenslippen og båthuset (Båthusteatret).

Juryen setter spesielt pris på at eiendomsutvikleren Knut Syversen har turt å gå en litt annen vei enn de fleste andre utviklere, ved å ta vare på kulturmiljø, skala og byliv. De mener de små byggene gjør bidrar til å gjøre elveløpet «vakkert og interessant».

«[Syvertsen] har sett potensialet i gamle Bjølstad gård (...) og utviklet dette kulturmiljøet nennsomt, der både historien og opplevelseskvalitetene har blitt tatt vare på og foredlet», heter det i juryuttalelsen.

Heder til hytter

I tillegg får to hytter hederlig omtale: arkitekt Line Solgaards hytte i Slevik, og en hytte på Rødshue av Pushak. Sistnevnte omtales som en hytte som er «nydelig gjennomført med forseggjort detaljering og interessante løsninger». Line Solgaards hytte får ros for å være «svært omsorgsfullt tegnet og bygget».

Produksjon i byen

Tilslutt oppsummerer juryen hvorfor den landet på bakeriet som årets vinner – Slippen bakeri. De understreker at grepet er viktig for samfunnsutviklingen og betydningen av at noen satser på produksjonslokaler i byen: «Produksjonslokaler i byene våre blir det også stadig mindre av. De presses ut av byen mye på grunn av at verdifulle tomter gjerne reguleres og utvikles til bolig».