Nyheter

Asplan Viak ble Haus-arkitekt

Vinner av den begrensede konkurransen om boligene i Hauskvartalet er kåret.


«En ren form og fasadeoppbygging, fri for umotiverte formgrep og jåleri,» skriver arkitektene om Urbaniums foretrukne prosjekt for boligutbyggingen for Hausmannsgate 42 og Brenneriveien 1. Illustrasjon: Asplan Viak
Hauskvartalet-saken

– September 2015 før kommunevalget: MDG, SV og Ap går ut mot salget av Hauskvartalet på grunn av reguleringsplanen for området som krever byøkologisk og helhetlig utvikling av kvartalet. 

– Februar 2015: Styret i Oslo Arkitektforening sender et åpent brev til Bystyret og argumenterer mot salg.

– Desember 2015: Det rødgrønne byrådet går inn for salg av Hauskvartalet.

– Mai 2016: Bystyret i Oslo vedtar å selge Hauskvartalet.

 August 2016: Urbanium overtar eiendommene og igangsetter medvirkningsprosess.

– September 2016: Hausmania har kommunikasjon med Urbanium og formidler følgende: «For styret ved Hausmania er det umulig å gå inn en prosess som har som intensjon å rive Hausmannsgate 40.»

– Desember 2016: Urbanium sender brev med trussel om utkastelse til beboerne i Hausmannsgate 40.

– Januar 2017: Lent overtar medvirkningsprosessen og arrangerer et møte 12. januar, hvor beboere i Haumannsgate 40 deltar. 

– Desember 2016: Urbanium inviterer til parallelloppdrag for de bebodde delene av Hauskvartalet. Kontorene er Arkitektkontoret Gasa, Asplan Viak, Enerhaugen Arkitektkontor og team bestående av Dyrvik Arkitekter, Bollinger + Grohmann og SLA.

– Januar 2017: Urbanium trekker kravet om utkastelse av beboerne.

– Mars 2017: Fire bidrag til parallelloppdrag presenteres på åpent medvirkningsmøte.

Utbyggeren Urbanium inviterte i desember til begrensete konkurranse for byøkologiske boliger i hauskvartalet. Asplan Viaks forslag Habitat Haus er nå valgt kåret til vinner. Asplan Viak er allerede utpekt til arkitekt for kulturhuset, hvor Vega scene blir leietaker, og står dermed som arkitekt for hele Hauskvartalet.

 

Ny byggehøyde

Forslaget innebærer at Hausmannsgate 42 (H42) rives, mens Hausmannsgate 40 blir stående. Asplan Viak foreslår å øke med fire etasjer over eksisterende gesimshøyde for H42. Dette forklares slik: «I et byøkologisk perspektiv hvor økonomisk og sosial bærekraft er definerende faktorer konkluderer vi med at bevaring av H42 ikke er hensiktsmessig. Dette også veid opp mot bygningens kulturhistoriske verdi; den er ødelagt, den er ikke unik og den er heller ikke en del av et helhetlig bygningsmiljø. En ren fasadebevaring anser vi som utilrådelig av økonomiske grunner, og i et antikvarisk perspektiv kan ikke en ganske alminnelig fasade forsvare en tilværelse som kulisse.»

 

Sol og skygge

På bakgrunn av sol-skyggeanalyser vil disse fire etasjene være tilbaketrukket, slik at det blir like mye sol i gårdsrommet som før. Bidraget legger også vekt på å etablere en utadvendt sokkeletasje for skape kontakt med områdene rundt. Det foreslås også å åpne opp en port mot Brenneriveien og utbedre uteområdene her.

 

Asplan Viaks bidrag kan sees her. De øvrige kontorene som deltok var Arkitektkontoret Gasa AS, Enerhaugen Arkitektkontor og Dyrvik Arkitekter.

 

Saken er oppdatert 26.04.2017

Et av Asplan Viaks hovedgrep er å beholde mye av friarealet i bakgården Brenneriveien 1 og Hausmannsgate 42 deler. Den halvprivate bakgården kan være offentlig eller halvoffentlig, avhengig av hva bofellesskapet ønsker, foreslår Asplan Viak. Illustrasjon: Asplan Viak
Et av Asplan Viaks hovedgrep er å beholde mye av friarealet i bakgården Brenneriveien 1 og Hausmannsgate 42 deler. Den halvprivate bakgården kan være offentlig eller halvoffentlig, avhengig av hva bofellesskapet ønsker, foreslår Asplan Viak. Illustrasjon: Asplan Viak