Nyhet

Åtte konkurrerer om Nationaltheatret

Åtte grupper er invitert til å gi tilbud om prosjekteringskontrakten på rehabilitering av Nationaltheatret.


Hovedscenen skal få et bevegelig scenegulv, bakscenen vil bli utvidet med bedre plass til kulisser, og siktlinjene i salen og akustiske forhold skal forbedres, skriver Statsbygg på sine hjemmesider. Foto: Statsbygg

Skisseprosjektet til rehabiliteringen av Nationaltheatret skal være ferdig våren 2020, og Statsbygg melder nå at de femten gruppene som deltok i prekvalifiseringen om å delta i konkurransen, er åtte nå invitert til å gi tilbud før 10. mai.

- Gruppene er valgt ut både på grunnlag av soliditet, kompetanse og tidligere erfaring. I dette prosjektet har vi i valg av firmaer lagt vekt på overførbar kunnskap og erfaring med rehabilitering og antikvarisk restaurering, men også erfaring med bygg for teater eller scene spesielt. De utvalgte har alle godt kvalifiserte, arkitekter, landskapsarkitekter og rådgivende ingeniører innen flere fag, sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg i en pressemelding.

Kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg. Foto: Mette Randem/Statsbygg

Kandidater

De åtte utvalgte gruppene er:

* WSP Norge, Arkitektskap AS, AIX Arkitekter AB, WSP Teknikk AS, Ingeniør Per Rasmussen AS og Asplan Viak

* NSW Arkitektur AS, Pir II Arkitekter, Norconsult, Ingeniør Per Rasmussen AS, DIFK, Studio Oslo Landskapsarkitekter og Tekka

* Sweco Norge AS, Ratio Arkitekter, Origo arkitektgruppen AS og Futhark arkitekter AS

* Snøhetta Oslo AS, ÅF Advansia og ÅF Engineering AS

* Lund Hagem Arkitekter AS, Burrell Foley Fischer LLP, MOE AS, Ingeniør Per Rasmussen AS, Bollinger+Grohmann Ingeniører AS og Dronninga Landskap AS

* Nordic Office of Architecture AS, Allford Hall Monaghan Morris Architects, Haptic Architects, Norconsult AS

* Multiconsult Norge, 4B Arkitekter AS, Dyrvik Arkitekter AS, Erichsen & Horgen AS og SLA Norge

* Arkitema Architects AS, Reiulf Ramstad Architects, COWI og NIRAS

Paviljong, møbler og underjordisk produksjon

Skisseprosjektet for rehabiliteringen av Nationaltheatret kommer på oppdrag fra kulturdepartementet, som har som mål å legge til rette for moderne teaterdrift i et gammelt hus. Fasader, tak og resten av bygningen skal rehabiliteres, antikvariske områder skal restaureres og tekniske anlegg skal skiftes ut.

Ifølge Statsbyggs hjemmesider har de også fått oppdrag om et eget prosjekt for brukerutstyr, som blant annet omfatter utskifting av sceneteknisk utstyr og rehabilitering av kulturhistoriske møbler, samt å foreslå hvordan det best kan bygges opptil 2500 kvadratmeter under bakken ved teatrets hovedinngang. Disse arealene skal blant annet romme produksjonstekniske funksjoner. Det er også planlagt å bygge en mindre paviljong nord-øst for teatret, som blant annet skal løse adkomsten til bygget under bakken.