Nyheter

Åtte team vil tegne regjeringskvartalet

Nå er lista over hvem som søker prekvalifisering til det betydningsfulle oppdraget klar.


Foto: Ingebjørg Semb

Innen fristens utløp i går hadde i alt åtte tverrfaglige team søkt om prekvalifisering til konkurransen om å tegne det nye regjeringskvartalet i Oslo sentrum. Av de åtte søkerne, vil mellom fire og syv av teamene velges ut for videre deltagelse til plan- og designkonkurransen som starter i desember 2016.

 

Innen mars 2017 skal forslagene det nye kvartalet leveres. Hvert team honoreres med to millioner kroner, og byggestart for det nye kvartalet er ventet i 2020.

 

Teamene består av arkitekter, landskapsarkitekter, ingeniører og prosjekteringsgruppeledelse. I alt 19 arkitektkontorer deltar.

 

Dette er teamene:

 

Team DNA:

Reiulf Ramstad Arkitekter, Pir II, 3RW, LALA Tøyen, Smedsvig Landskapsarkitekter, WSP Norge, Høyer Finseth, Niras og ECT

 

Team R:

Lund Hagem Arkitekter, Dronninga Landskap, Høyer Finseth, ÅF Advansia, ÅF Reinertsen

 

Niels Torp+:

Niels Torp + arkitekter, HRTB Arkitekter, Code arkitektur, Grindaker landskapsarkitekter, bar bakke landskapsarkitekter, WSP Norge, Høyer Finseth, Unionconsult, AJL, Deltatek, ECT

 

Team URBIS:

Nordic, Rambøll, SLA, Bjørbekk & Lindheim, Asplan Viak, COWI, Aas-Jakobsen, Per Rasmussen

 

Team Magna:

Snøhetta, LINK arkitektur, Multiconsult, Hjellnes Consult, Erichsen & Horgen

 

G8+:

LPO Arkitekter, A-Lab, Ratio Arkitekter, IARK, Gullik Gulliksen AS, Sweco, Norconsult, Dr. Techn. Olav Olsen as

 

DARK:

DARK, AART, ØKAW, LARK Landskap, Aase Byggeadminstrasjon, Arup, Florian Korsche, Haug og Blom-Bakke, Deltatek, ECT

 

R25:

Dyrvik Arkitekter, Narud Stokke Wiig AS, L2 Arkitekter, Østengen & Bergo AS, Landskapsfabrikken, Insenti, Høyer Finseth, Haug og Blom-Bakke AS, Unionconsult, Deltatek, Malnes og Endresen AS