Nyheter

Åtte unge team kom seg gjennom nåløyet

176 team kjempet om å få tegne turistvegprosjekter. Nå er de åtte heldige plukket ut.


Et av de nye turistvegprosjektene som skal bygges fram til 2017 er denne stien rundt Eldhusøya. I tillegg kommer parkering og servicebygg. Fotomontasje: Ghilardi+Hellsten arkitekter
Fakta:

Nasjonale turistveger er 18 utvalgte kjøreturer fra Varanger i nord til Jæren i sør.

 

Utsiktspunkter og rasteplasserskal i nyskapende arkitektur i vakker natur skal opplevelser som frister til lengre opphold og nye besøk.

 

Nasjonale turistveger er egen seksjon i Statens vegvesen.

De utvalgte teamene er:

– Andreas G. Gjertsen og Yashar Hanstad (Tyin tegnestue)

– Erik Langdalen

– Team Thule ved Håkon Matre Aasarød, Geir Nummedal, Atle Leira og Espen Dietrichsson

– Nils Ole Brandtzæg, Thomas Liu, Marius Mowé og Jonas Nordsted (i Atelier Oslo)

– Tom Auger, Erik Lilledrange og Martin Beverfjord (i Rever og Drager arkitekter)

– Johanne Borthne og Vilhelm Christensen (i Superunion Architects)

– Andrea Pinochet, Lina Brostrøm og Laura Sæther

– Espen Vatn og Jørgen Tandberg.

 

Høy temperatur

Over 50 nye turistvegprosjekter skal bygges fram til 2023. Statens vegvesen søkte derfor etter nye, unge formgivere, først og fremst landskapsarkitekter og arkitekter, som kan være med å sette sitt preg på rasteplasser og utsiktspunkt i framtida.

 

Sist gang turistvegseksjonen i Statens vegvesen gjorde noe lignende var i 2007. Interessen og oppmerksomheten lot ikke vente på seg.

 

Debattnivået tok seg betraktelig opp da det ble klart at den øvre aldersgrensen på 40 år ble fjernet, etter anbefaling fra NALs konkurransekomité. Det var også et ordskifte rundt at man søkte etter team og ikke kontor.

 

Stor konkurranselyst

Til tross for delte meninger om kriteriene, var konkurranselysten stor. Evalueringsvalget måtte velge mellom 176 søknader til prekvalifisering og 14 team ble innkalt til intervju.

 

Evalueringsutvalget har bestått av følgende personer: Landskapsarkitekt Arne Olav Moen (leder), kunstner Knut Wold, sivilarkitekt Gisle Nataas (representant for NAL),  landskapsarkitekt Lars J. Berge (representant for NLA) og sivilarkitekt Tanja Lie. Grete Kongshaug fra Turistvegseksjonen i Statens vegvesen var utvalgets sekretær.