Nyheter

Attraktiv for investorer

Oslo befester sin posisjon i konkurranse med andre byer i verden, ifølge ny rapport.


Oslo markerer seg i hierarkiet av mellomstore byer i verden. Men konkurransen er skarp. Foto: Ingebjørg Semb

Rapporten «Oslo: State of the city – Oslo’s international benchmark performance» ble lagt fram denne uken. Rapporten er laget på oppdrag av Oslo Business Region og ble offentliggjort i London i går av The Business of Cities Group i London, ved professor Greg Clark.  Dette skjer på oppdrag av Oslo Business Region, en organisasjon som tilrettelegger for entreprenørskap og innovasjon i osloregionen.

 

State of the city-rapporten undersøker hvordan Oslo oppfattes av det private næringslivet ute i verden. Den viser hvordan byen plasserer seg i nettverket av globale byer og ser på blant annet hvor attraktivt det er for internasjonale selskaper å etablere seg i byen, hvor attraktivt eiendomsmarkedet er for utenlandsk kapital, livskvalitet, governance og gjestfrihet. Rapporten konkluderer blant annet med at Oslo er blant verdens mest attraktive å investere i, om man sammenligner med mellomstore byer.

Egalitær, kul og spennende

Miljømessig motstandsdyktighet (eller resilience) i Oslo har fått en langt større anerkjennelse, takket være bærekraftmål og tiltak for å stimulere miljøvennlig økonomi. Sosial bærekraft sees også som sterk, takket være en egalitær samfunnsmodell og lav eksponering for framtidige klimatrusler.

 

Internasjonalt oppfattes hovedstaden som at den har estetiske kvaliteter, naturskjønne omgivelser og at den innbyr til en urban livsstil. Byens mest pulserende strøk bidrar til at byen oppleves som «cool» og spennende. Imidlertid tas det forbehold om at denne type undersøkelser har en tendens til å fange opp private tilbud mer enn offentlige, og at de beskriver preferansene til expats, de som jobber i store selskaper, snarere enn innbyggere og entreprenører.

 

Rapporten kan leses her