Nyhet

Avfallsfrie byggeplasser?

Nytt samarbeid mellom forskning og næring skal gjøre byggeplasser avfallsfrie. Prosjektet Conzerw skal utvikle metoder og modeller som kan analysere materialstrømmer og verdikjeder.


Fra byggingen av nye Deichmanske Bibliotek i Bjørvika, Oslo. Nå ønsker Skanska å minimere avfallsmengden fra byggeplass. Foto: Skanska

Tallene fra byggenæringen er ikke akkurat oppløftende: Bransjen er i dag en av verdens største forbrukere av naturressurser, og stod for rundt 36 % av den globale energibruken og 39 % av utslippene i 2018. 

SSB rapporterer om at Norge alene genererte rundt 1,82 millioner tonn avfall fra nybygging, rehabilitering og riving i 2018. Avfall fra nybygg stod for ca. 35 % av de totale avfallsmengdene.  

Dermed må avfallet fra byggeplasser reduseres, både av hensyn til miljøet og for å skape økt ressurseffektivitet og lønnsomhet, heter det i en pressemelding fra SINTEF i dag.

Bedre verktøy 

Sammen med Skanska og et utvalg samarbeidspartnere svarer SINTEF nå på næringens egen utfordring om å gjøre avfallsfrie byggeplasser til virkelighet. Først og fremst gjennom å utvikle kompetansen som trengs for å skape avfallsfrie byggeplasser i fremtiden og utvikle prosessverktøy som kan støtte fagpersonene i de ulike fasene av byggeprosessen. 

– Et slikt verktøy kan bidra til god planlegging før materialer bestilles og effektiv montering i framtidens byggeprosjekter, sier SINTEF-forsker Selamawit Fufa i pressemeldingen. 

I dag produserer de fleste byggeplasser rundt 40–60 kg avfall per kvadratmeter. For Skanskas byggeplasser er tallet rundt 30 kg/m2, og nå ønsker selskapet å redusere klimafotavtrykket ytterligere. 

– Bedre samarbeid blant aktørene i verdikjeden kan minimere avfall på byggeplassene. I dag preges arbeidet av fragmentert informasjon, hvor produsenter og leverandører ofte involveres sent, får for lite detaljert informasjon og det i liten grad er automatiserte bestillinger, sier seniorrådgiver Pablo Gonzalez i Skanska. 

– Dagens praksis er at material- og konstruksjonsvalg tas på basis av enkle kostnadskalkyler, gammel vane og magefølelse, og det tas for stort hensyn til risikoen for forsinkelser, sier Gonzalez.

Lite forskning 

Avfallsfrie byggeplasser er lite forsket på tidligere, og forskningsprosjektet Conzerw - Construction site Zero Waste er støttet av Forskningsrådet. Skanska Norge står som prosjekteier, SINTEF Community som prosjektleder og SINTEF Digital, Optimera, Skanska Husfabrikken og Norsk Gjenvinning som partnere. Prosjektet går over fire år fra 2020 til 2024. 

– Vi skal gjøre det enklere å finne fakta om miljøgevinster og kostnadsbesparelser som kan oppnås ved valg av ulike tiltak og konstruksjonsløsninger. I tillegg skal det demonstreres en fullskala løsning i et pilotprosjekt. Resultatene skal kommuniseres til byggherrer, entreprenører, leverandører, politikere og media, sier Selamawit Fufa i SINTEF.