Nyheter

Backer på utstilling

Funkis-arkitekt Lars Backers liv og virke skal trekke publikum til Nasjonalmuseet.


Lars Backers Ekebergrestauranten var ett av få prosjekter som ble realisert før han døde bare 38 år gammel. Foto: Anders Beer Wilse/Teigens fotoatelier/Nasjonalmuseet

Fredag 1. april åpner utstillingen «Arkitekt Lars Backer. En pioner i norsk funksjonalisme» på Nasjonalmuseet – Arkitektur. Kurator for utstillingen, Ulf Grønvold, mener Backer er et opplagt tema som måtte få sin behandling.

 

– Lars Backer er en fascinerende skjebne, en spennende person, og det var derfor jeg ville skrive bok om ham.

Grønvold har arbeidet med boka om Backer, som blir lansert parallelt med utstillingen, i flere år. Han har forsket på temaet i Dresden, Stockholm og London, og bladd gjennom gamle arkiver og brev.

– Utstillingen viser personen Backer i full bredde, men vi bruker også personen for å fortelle om forspillet til funksjonalismens gjennombrudd i Norge. Backer var vår første funksjonalist, og han døde av streptokokker i det funksjonalismen fikk sitt allmenne gjennombrudd i 1930.

 

Historiske linjer 

Det er også lagt vekt på faren, Herman Major Backer, i utstillingen, noe som bidrar til å tegne en linje fra historismen på sent 1800-tall via 1920-tallets klassisisme til funksjonalismen i 1930-årene.

 

– Publikum får en biografisk gjennomgang av Lars Backers liv, gjennom utdannelsen ved Statens håndverks- og kunstindustriskole og i Stockholm, studieturer, tiden i skiløperkompaniet under første verdenskrig, dannelsesreisen til Italia, og etableringen som arkitekt etter at han vant konkurransen om nytt museum i Stavanger i 1921. Da hadde han bare ni år igjen å leve.

 

Vidt spenn 

Utstillingen inneholder malerier, møbler, gamle filmer og en ny animasjon. Selve fokus for utstillingen er de tre funkisbyggene Skansen (revet i 1970), Ekebergrestauranten og Horngården.

 

– Det er de som er avbildet i relieff på graven hans på Østre Gravlund, forteller Grønvold. Selv vil han også framheve gamle Frogner kino.

 

– Det er et nyklassisistisk verk, dessverre ganske maltraktert, men det er mulig å redde. Vi får også fram at funksjonalismen ikke var hvit, ved at vi bruker kraftige farger som Backer selv brukte. Sindre Johnsen har dessuten laget en animasjon som viser hvordan det var å gå opp trappen og inn i Skansen Restaurant. Det er en ny måte å levendegjøre arkitektur på.