Arkitekturpolitikk

– Både politikere og innbyggere blir manipulert

Kommunepolitiker i Tromsø til kamp mot misvisende illustrasjoner.

Tromsø opplever en byggeboom, spesielt i sentrum av byen. Foto: Wikimedia Commons

I Tromsø bygges det som aldri før, men byggene som reiser seg, er ofte ikke i samsvar med illustrasjonene som arkitekter og utbyggere presenterer for politikerne.  Beskrivelsene som politikerne skal fatte vedtak ut fra gir ofte et misvisende bilde av både bygg og omgivelser mener Barbara Vögele i Miljøpartiet De Grønne. Hun har nå levert et privat forlag til Tromsø kommune om et bedre regelverk.

– Forslaget går ut på at om man som politiker og innbygger skal ta stilling til en reguleringsplan, må man vite hva man sier ja til, sier Vögele til Arkitektnytt.

– Man må få se maksimalt volum av et bygg for å kunne vurdere planen. Det som illustreres er ikke alltid realistisk. Mange bygninger vises gjennomsiktige og fra urealistiske perspektiv. Illustrasjoner manipuleres inn i foto hvor alle bygninger unntatt nybygget kaster skygger og så videre. Det jeg ønsker meg er illustrasjoner som viser maksimalt bygningsvolum i en kontrasterende blokkfarge, med skyggerog realistiske perspektiv fra gateplan. Ikke at man ser ned på et bygg fra et nabobygg eller lignende, sier hun.

Barbara Vögele i Miljøpartiet De Grønne har reist et privat forslag til Tromsø kommune om mer spesifiserte krav til arkitektoniske illustrasjoner. Foto: Privat

Boomtown

Vögele forteller videre om en stor byggeboom i Tromsø, der politikerne stadig utfordres med større og mer krevende byggesaker. Byen vokser med 1000 innbyggere per år og opplever en enorm økning i turisme. Behov for utbygging er stort, forteller hun. Men den må ikke skje på feil premisser.

– Illustrasjonene var nok like misvisende for femten år siden, og at folk har brukt ulike virkemidler for å få viljen sin, er ikke ukjent i Tromsø. I dag har man bedre datateknologi, som kan gi mer realistiske illustrasjoner, men som også gjør det lettere å gi feil perspektiver, sier hun.

Storparten av kontroversiell utbygning i Tromsø skjer i sentrum av byen, og uten å kommunen stillerspesifiserte krav heter det at nye bygg skal harmonere med nabobebyggelsen.

– Når vi da i tillegg får illustrasjoner der relevante perspektiver mednabobygg mangler så skurrer det veldig. Vi politikere er ikke fagpersoner, og da er det lett å la seg friste av fine illustrasjoner for mulig utforming, slår Vögele fast.

Til kommunal behandling

I et møte denne uken vedtok formannskapet i Tromsø enstemmig å sende forslaget til behandling i komité og kommunestyret. Kommunepolitikeren mener det bør være et enkelt krav å stille.

– Det er helt klart at kommunenkan stille slike krav til utbyggere og arkitekter. Kommunen kan sette opp et regelverk. Det jeg foreslår er ikke noe problem for noen arkitekt i verden.

Selgeren Vestregata 20-22 AS merker prospekt-illustrasjonene med en advarsel om at endringer kan forekomme, men det er ikke godt nok for politikerne som skal behandle byggesakene, sier Barbara Vögele fra MDG. Illustrasjon: AT Plan & Arkitektur

Ikke med

De største utbyggerne i Tromsø er derimot ikke helt med på notene. På spørsmål fra avisen Nordlys svarer tre av dem at Barbara Vögeles forslag virker urealistisk.

– Utover det tror jeg at jeg skal avstå fra å mene så mye om et forslag om en universell mal for illustrasjoner, annet enn at det høres spesielt ut, sier administrerende direktør i eiendomsselskapet Pago, Kenneth Bless, til Nordlys.

Andreas Joki Arild er administrerende direktør i JM Hansen Eiendom, som har stått bak det mye omdiskuterte «høyhuset» Kongsparken ser ikke helt problemet.

– Helheten skal i all hovedsak gjengis i tråd med slik prosjektet er fremstilt, men som i enhver prosess vil det kunne forekomme små endringer underveis, sier han.

Gründeren Bård Sverdrup, som sysler med store planer for Nordlys-kvartalet, hevder det er veldig vanskelig å skulle lage en fast standard for illustrasjoner, siden det finnes veldig mange ulike programmer og varianter.

– Da har jeg mer troen på at politikerne får benytte digital modell på prosjekter, sier Sverdrup til Nordlys.