Nyhet

Bærekraft, gjenbruk og designerens rolle

Hvordan ønsker interiørarkitektene å påvirke i 2020? Tre kontorer i Oslo og Bergen deler sine tanker.


Fra papirutgaven Arkitektnytt 01/2020
Gjengen i Sane ser framover og ønsker å fremme sitt miljøengasjement og kunnskap blant annet gjennom Instagram. Foto: Jon Terje Hellgren Hansen

Vi lever stadig varierte liv. Samtidig tvinges vi til å tilpasse oss klimaendringene. Dette vil kreve nye løsninger for hvordan vi lever våre hverdagsliv. Oslo-kontorene Sane og Kaels – Making Space og vestlandskontoret Holon deler sine betraktninger rundt disse temaene, og svarer på spørsmål om egne mål, ønsker og fellesskap.

Nytt år, nye muligheter

Det nye Oslo-kontoret Sane har vokst som en ny gren fra det veletablerte arkitektkontoret Mad arkitekter, og består i dag av fem interiørarkitekter. Når vi spør dem om hvilke utsikter de mener interiørarkitekten har for 2020, er de enige om at rollen de selv tar på seg, er ekstremt viktig i årene som kommer. 

– Fokuset på transformasjon og rehabilitering av bygninger gjør at vi som interiørarkitekter favner flere ansvarsområder og blir et stadig mer aktuelt fag. Vi sitter på kunnskap som kan bidra til gode og bærekraftige rehabiliteringsprosjekter, samt at vi ser verdien i det eksisterende. Vi planlegger bygg og interiør som harmoniserer, som igjen gir gode resultater, sier Myrna Becker, interiørarkitekt MNIL, partner og daglig leder i Sane.

Kontoret arbeider med tiltak som setter konkrete miljømål for hvert enkelt prosjekt i samarbeid med oppdragsgivere.

– Interiørarkitekten bør kunne kommunisere forskning, nasjonale og internasjonale krav, samt innovasjon videre til oppdragsgiver på en håndterbar måte, forteller Becker.

– Det viktigste grepet vi kommer til å se i 2020, er at vi som faggruppe faktisk begynner å endre praksis for en mer bærekraftig fremtid, og at vi implementerer ambisiøse miljømål i alle prosjekter.

Sterk påvirkningskraft

Morten Kaels, interiørarkitekt og møbeldesigner MNIL, og daglig leder i designbyrået Kaels – Making Space, er enig med Sane om interiørarkitektens rolle og påvirkningskraft for samfunnet.

– Det er generelt mange prosjekter som foregår, og verden er i forandring med ønsker om å gjøre blant annet miljøet bedre. Da er endringer nødvendig, som igjen resulterer i mange gode utfordringer, også for interiørarkitekter. Personlig er jeg glad i «alternative aktiviteter», og ser at dette vies mer interesse nå enn før, sier Kaels.

Kaels – Making Space er et designbyrå som opererer innen møbeldesign, interiørarkitektur og arkitektur. Kaels forteller at deres mål for 2020 er å få flere rare, men fokuserte henvendelser framover, og å møte flere morsomme, bevisste og viljesterke folk. Når det gjelder gjenbruk og miljø, sier Kaels:

– Før var materialer kostbare og arbeidskraft billig, nå er materialer billig og arbeidskraft kostbart. Det betyr at vi må finne en interessant løsning på hvordan vi økonomiserer både med nye og gjenbrukte materialer, og til hva, på en bærekraftig måte, forteller Kaels.

Morten Kaels fra Kaels – Making Space mener endringer er nødvendig for å bedre miljøet. Foto: privat

Vestlandets vri

Morten Kaels ønsker et sterkere miljøfokus for 2020. Interiørarkitekt MNIL Beata Brzoza fra vestlandskontoret Holon er enig, og forteller at måten vi jobber på innen miljø, må endres.

– Det å stille riktige spørsmål, være nysgjerrig og sjekke ulike kilder før man tar en beslutning, blir viktig. Vi må bruke kunnskapen til å overtale de kundene som ikke er miljøbevisste ennå, og sammen ta globale hensyn fremfor kortsiktig vinning, sier Brzoza.

Holon er et nytt arkitektkontor på Vestlandet som ble dannet av tre kontorer fra Bergen, Haugesund og Stavanger. Brzoza forteller at Holon er i en spennende fase, og at de har som mål å fortette samarbeid på tvers av byer, og dra nytte av hverandres kompetanse.

– Interiørarkitekter, arkitekter og andre faggrupper har også høye ambisjoner, og mange av våre kunder er allerede med på laget. Vi ser at tverrfaglig samarbeid gir gode resultater, og ser frem til fortsettelse i 2020.

Tverrfaglig samarbeid er et mål for Holon, sier Beata Brzoza. Foto: Arek Stepkowski

Miljø først

– Bærekraftighet i møte med design har aldri vært viktigere, og er mye omtalt med tanke på interiørarkitektens rolle og ansvar. Hva tror du blir det viktigste fokuset i 2020 når det kommer til fagområdets forhold til miljø?

– Det å ta riktige miljøvalg trenger ikke å koste mer, og estetikk kan gå hånd i hånd med gjenbruk. Jeg håper at den japanske wabi-sabi-tilnærmingen, det å finne skjønnhet i ufullkommenhet, vil bidra til at man lykkes med sirkulær økonomi, forteller Brzoza.

Gjengen i Sane er enig med Brzozas tilnærming, og forteller at det viktigste grepet for 2020 blir å endre praksis for en mer bærekraftig fremtid.

– Vi har en fantastisk mulighet til å påvirke omgivelsene våre, og denne muligheten må vi bruke på best mulig måte. Samtidig er det viktig å være åpen og ydmyk, samarbeide på tvers av kontorer og fagfelt og dele kunnskap og metoder slik at prosjektene blir bærekraftige. Sammen er vi sterke, forteller Becker i Sane.

2020 og framover

For hvordan vil fremtidens løsninger bli seende ut? Felles for kontorene er at de er svært opptatt av å ta ansvar.

På spørsmål om hvordan vi kommer til å endre måten vi utøver faget på i 2020 og fremover, forteller Kaels følgende:

– Vi vil nok mer og mer bli spesialister som inngår i et større team, enten i en større fast «setting» eller som deltagere i team som er foranderlige. Store konserter er bra og viktig som svar på den kompleksiteten våre verker skal ha i fremtiden, men vi tror også at det er viktig med soloalbum innimellom, slik at «ruheten» i noen av prosjektene kan være smal, karakterfull og gå rett i sjela, forteller Kaels og avslutter:

– Nerdenes tid er ikke over.