Nyheter

Bærekraftig luksus

Prosjektering av en enebolig har fått meg og mine kolleger til å diskutere arkitektur og luksus opp mot bærekraft begrepet.

Bilde: Vi er ikke de første til å være innom konseptet bærekraftig luksus. Bildet er fra nettsiden til medieselskapet Raconteur.
Andrew Holt, arkitekt RIBA MNAL

Andrew Holt er arkitekt  og daglig leder i arkitektkontoret Architectopia AS.

 

Lik Architectopia AS på facebook

Brundtlands definisjon av bærekraftig utvikling er «en utvikling som imøtekommer behovene til dagens generasjon uten å redusere mulighetene for kommende generasjoner til å dekke sine behov».

 

Brundtland-definisjonen er skrevet på en måte som er både enkel å forstår og vanskelig å få tak i. Den omfatter hele verden, alle mennesker, og både nåtiden og fremtiden. Jeg forestiller meg et virtuelt rom, definert på den ene siden av sosiale rammer og på den andre siden av økologiske rammer. Sosiale rammer er bl.a. et sted å bo, trygge barnehager, velfungerende utdanningsinstitusjoner, sunne og komfortable arbeidsplasser, samt tilgang til energi, mat og rent vann. De økologiske rammene er et stabilt klima, biologisk mangfold, tilgang til blågrønne struktur uten forurensing, og et levende hav.

 

Per i dag grenser de sosiale rammene opp mot de økologiske, det finnes ingen mellomrom. Bygging for å imøtekomme dagens behov går, som regel, utover økologiske rammer. Tidligere prioritert man noe annerledes, og disse prioriteringene har blitt «låst inn» av dagen teknologiske løsninger, regelverk og vanlig praksis. 

 

Innen arkitektur omfatter menneskelige behov ikke bare funksjonelle løsninger, men også stimulerende, inspirerende og levende rom. Mennesker har et behov for å nyte rom, lys, akustikk og materialer.

 

For tiden holder jeg og mine kolleger i Architectopia på med prosjektering av en enebolig hvor bærekraftig luksus har vært et begrep. I denne konteksten handler luksus om opplevelse av lys, rom, utsikt, proporsjoner og materialer. Vi bruker begrepet luksuspunkt til å beskrive en konsentrasjon av ressurser i prosjektet for å skape visse steder med tydelig opplevelser av kvalitet.

 

Boligen er liten og har en funksjonell planløsning, samtidig som vi danner et stort overdekket uterom med utekjøkken – et luksuspunkt. Boligen prosjekteres med kompakt form og høyisolerte konstruksjoner samtidig som vi tegner en stue, høyt under taket, og med stort vindu mot nord for å nyte utsikten – et luksuspunkt. På denne måten forsøker vi å navigere mellom sosiale og økologiske rammer, og finner et formmessig svar på en abstrakt definisjon.

 

Arkitekter kan være med på å utfordre dagens teknologi, regelverk og vanlig praksis for å skape det «bærekraftig rommet» mellom menneskelige behov og økosystemer. I dette rommet kan vi planlegge, bygge og rehabilitere for å imøtekomme både dagens og fremtidens behov.  

 

Å prosjektere nøkterne løsninger med konsentrasjon av ressurser på enkelte steder er et forsøkt på å imøtekomme våre komplekse sosiale behov uten at det går altfor langt over økologisk grenser med dagens løsninger.

 

 

 

Andrew Holt er daglig leder hos arkitektkontoret Architectopia AS. Architectopia jobber med prosjektering og rådgivning innen bærekraftig arkitektur og arealplanlegging. Kontoret arbeider for en bærekraftig arkitektur. For Architectopia handler gode arkitektoniske løsninger om egenart, økonomi og miljøhensyn.