Nyhet

Baumschlager Eberle bruker stein fra Kautokeino

BNP Paribas' nye hovedkvarter i Brussel får nordnorsk grønnskjær fra et steinbrudd i Riebanvarre.

Det gedigne bankbygget skal ligge sentralt i Brussel sentrum, og vil bli litt av et utstillingsvindu for grønnsteinen fra Kautokeino. Illustrasjon: Baumschlager Eberle

Det østerrikske arkitektkontoret vant konkurransen om bygget i 2013 og beskriver den ytre fasaden som helt avgjørende for bygningens utseende. «Bærende stolper av hvit betong med et grønngrått supplement utgjør bankens nye fasade,» skriver arkitektene på sine hjemmesider.

Som nordlys

Det grønngrå skjæret kommer fra Máze-kvartsitt utvunnet i et steinbrudd i Kautokenio, hvor altaværingen Jan Ole Parken har gjort forekomsten av kvartsitten, også kalt grønnstein, til lokal industrisuksess. Hans selskap MQ-Granite AS produserer den knuste grønnsteinen i et steinbrudd i Riebanvarre ved Naranas i Kautokeino.

På Baumschlager Eberles hjemmeside vektlegger arkitektene grønnskjæret spesielt. I prosjektpresentasjonen skriver de at tverrsnittet på kolonnene i fasaden varierer, slik at tilsetningen av grusen i betongen blir mer og mindre synlig og gir varierende grønnskjær.

Det er Altaposten som skriver om forbindelsen mellom banken i Belgia og steinbruddet i Finnmark. I avisartikkelen om eksportsuksessen, beskrives fargespillet i fasaden som nordlysaktig. Dermed må sammenhengene mellom bruddet i nord og bygget i sør sies å være nærmest komplette.

Visningvindu

Grønnsteinen skal brukes som tilslagsmateriale til betong i bankbygget, som blir liggende midt i den belgiske hovedstaden. Det gamle bankbygget på tomta er revet og nybygget skal bli på 95 000 kvadratmeter og huse 4500 ansatte.

Ifølge Altaposten har MQ samarbeidet med Opgård maskin, som har levert knuseverk hvor steinene etter knusing blir vasket omhyggelig før de blir kjørt til mellomlager hos Finnmark Sand AS i Raipas.

– Vi har arbeidet med dette i tre år nå, og det føles godt å få på plass en så stor kontrakt. Vi skal skipe ut 3500 tonn knust grønnstein straks vi har alt råmaterialet ferdig knust og vasket, klar til utskipning. Vi håper at bankbygget være et visningsvindu for vårt produkt, sier styreleder Jan Ole Parken til Altaposten.

Baumschlager Eberle har med seg det belgiske og litt mindre kjente kontoret Styfhals & Partners Architects på bankprosjektet.

Jan Ole Parken i MQ-Granite AS viser fram katalogen til firmaet som skal produsere betongen med grønnsteingrusen, belgiske Inter-Minerals NV. Faksimile Altaposten