Nyhet

Bedre arbeidsmiljø

Plan- og bygningsetaten i Oslo opplever forbedret arbeidsmiljø. – Vi nærmer oss normale tilstander, sier etatsdirektør Siri Gauthun Kielland. Nå vil hun sette vennlighet i system.


Siri Gauthun Kielland, etatsdirektør i Plan- og bygningsetaten i Oslo, er fornøyd med resultatene av en ny arbeidsmiljøundersøkelse. Foto: PBE

Forholdene for de ansatte ved Plan- og bygningsetaten (PBE) i Oslo blir stadig bedre, er beskjeden fra Oslo kommune. En undersøkelse viser at åtte prosent av de ansatte har opplevd trakassering de siste seks månedene, mens 21 prosent har opplevd trakassering siste 1-3 år.

– Vi ser en klar forbedring i antallet personer som opplever trakassering i Plan- og bygningsetaten. Etter mye innsats for arbeidsmiljøet nærmer vi oss mer normale tilstander, men vi er ikke i mål ennå, sier etatsdirektør Siri Gauthun Kielland i en pressemelding fredag.

Trakasseringsnære hendelser

Det var i en undersøkelse av arbeidsmiljøet ved etaten våren 2019 at det kom frem at nærmere 20 prosent av de ansatte hadde enten sett eller opplevd trakassering. Dette har også blitt knyttet til at mange sluttet i etaten.

Analyseselskapet Deloitte, som gjennomførte 2019-undersøkelsen, sa den gang at det ikke hadde foregått trakassering i lovens forstand, men omtalte det som «trakasseringsnære hendelser».

Nå er Kielland fornøyd med at tallet er nede i åtte prosent, men vil samtidig fortsette arbeidet for et bedre miljø ved etaten.

– Åtte prosent er for mye. Jobben er ikke ferdig, men likevel er jeg tilfreds med at vi har bedret forholdene for de ansatte såpass kraftig på relativt kort tid, sier Kielland, som overtok som direktør høsten 2019.

– Vennlighet satt i system

Kielland var i 2019 forberedt på at en bedring i arbeidsmiljøet ville stå høyt på hennes prioriteringsliste.

– Jeg visste at dette ville bli en av de store utfordringene vi måtte jobbe med. Derfor satte vi ned et omfattende prosjekt for å jobbe med de tiltakene som Deloitte foreslo. Kulturarbeid og lederutvikling er noen av de viktigste tiltakene, og den nye undersøkelsen er også en direkte oppfølging av rapporten, sier hun.

Hun sier føgende om det konkrete arbeidet fremover.

– Vi har fortsatt en vei å gå med kulturbygging, og jeg tror vi må snakke om adferden til oss alle. Vi må vektlegge mellommenneskelige forhold i større grad. Jeg har ingen quick fix, men har tro på at tid, bedre rutiner, lederutvikling og vennlighet satt i system vil gi oss en bedre hverdag på sikt.