Arkitekturpolitikk

Ber Doga om nasjonal strategi

Etter påtrykk fra Stortinget ber nå næringsministeren Doga om å være tydelige på hvordan de skal spre virksomheten sin nasjonalt. En altfor tam reaksjon fra statsråden, mener Ap-politiker.

Statsråd Monica Mæland ønsker at Doga «tydeliggjør sine tjenester til næringslivet i hele landet og fremmer bruk av design for innovasjon, særlig der vi har nasjonale fortrinn.» Foto Sverre Jarild/Norsk design- og arkitektursenter

Aftenposten har i vinter skrevet flere saker om situasjonen ved Doga, Norsk design- og arkitektursenter. I dag skriver de om stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Cecilie Myrseth, og hennes spørsmål om Doga, stilet til Næringsministeren.

Før jul ba nemlig Myrseth næringsminister Monica Mæland om svar på hva statsråden vil foreta seg for å få Norsk design og arkitektursenter til å samarbeide mer med tilsvarende design- og arkitekturmiljøer i resten av Norge.

Mener det er opp til Doga

Som vedlegg til Regjeringens tildelingsbrev til Doga, la en enstemmig næringskomité på Stortinget en tilleggsmerknad. Her ba de Regjeringen om å vurdere å flytte stillinger ved Doga i Oslo ut i landet, skriver Aftenposten.

Statsråd Monica Mæland har svart i tilskuddsbrevet til Doga for 2018 at hun forutsetter «at stiftelsen tydeliggjør sine tjenester til næringslivet i hele landet og fremmer bruk av design for innovasjon, særlig der vi har nasjonale fortrinn.»

Mæland mener likevel, fortsatt ifølge Aftenposten, at det er opp til Doga å avgjøre hvorvidt de vil flytte stillinger ut fra Oslo.

- For passivt

Til Aftenposten sier Ruth Grung (Ap) i næringskomiteen at svaret fra næringsministeren er for passivt.

– Jeg er overrasket over at statsråden ikke er mer kritisk til bruken av fellesskapets midler. Jeg ønsker ikke å snakke ned Doga, de har sine fortrinn. Likevel mener jeg at det vil være bedre å styrke de miljøene vi har på designfeltet rundt i landet, ved å flytte stillinger ut fra Oslo, sier Grung til avisa.

Allerede nasjonalt samarbeid

Konstituert administrerende direktør i Doga, Tor Inge Hjemdal, sier til Aftenposten at Doga allerede har en omfattende nasjonal aktivitet.

- Doga er til stede i alle deler av landet gjennom ulike aktiviteter og pilotprogrammer i en lang rekke byer. Samtidig samarbeider vi med en rekke nasjonale aktører, ulike departementer og direktorater, sier Hjemdal til avisa.

Turbulent periode

Det har vært en hendelsesrik vinter ved Norsk design- og arkitektursenter. Bare i løpet av november og desember sa tre direktører opp stillingene sine. Kommunikasjonsdirektør Susanne Ringdal og administrerende direktør Trude Gomnæs Ugelstad forlot stillingene sine i november, og i midten av desember ble det klart at også administrasjonsdirektør Thrine Kallseter forlater Doga.

– Krevende og spennende

Til Arkitektnytt sa Ugelstad i desember at hennes halvannet år som administrerende direktør ved senteret hadde vært «en krevende og spennende periode.»

Jeg har jobbet med å legge til rette for en stor endring. Og i det arbeidet ser jeg at det trengs en ny type kompetanse i rollen som daglig leder for å gjennomføre den omstillingen som vi skal inn i, sa Ugelstad.