Nyhet

Y-blokka: Ber om ny vurdering

Fylkesmannen i Oslo og Viken godkjenner vedtaket om riving av Y-blokka, men ber regjeringen vurdere saken på nytt. Regjeringen har ingen planer om en ny vurdering.


Fylkesmannen i Oslo og Viken godkjenner vedtaket om riving av Y-blokka, men ber regjeringen vurdere saken på nytt. Bildet er fra «Sitteaksjon for Y», et ukentlig arrangement som fortsatt pågår, initiert av Maria Zachariassen og Kristin Notø. Foto: Kristin Notø

Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland er kommet fram til at riving av Y-blokka er i samsvar med statlig arealplan, og at Fylkesmannen ikke har hjemmel til å ta klagene til følge. Hun legger likevel til:

«Til tross for at det nå foreligger et juridisk endelig vedtak som tillater riving, vil fylkesmannen sterkt beklage om man nå går videre med en rask og uopprettelig gjennomføring av vedtaket uten at departementet/regjeringen foretar en ny vurdering av de tunge innvendingene som er kommet mot rivingen.»

Fylkesmanne kommenterer også klagen som Fortidsminneforeningen, Norske arkitekters landsforbund og Oslo arkitektforening har sendt, der de bestrider kommunens vedtak som tillater rivning, på følgende vis:

«Det vises i så henseende spesielt til Riksantikvarens og Byantikvarens kommentarer til rivingssaken, samt øvrige uttalelser og klager fra offentlige og private arkitektur- og kulturminnemiljø. De peker alle på Y-blokkens internasjonalt anerkjente arkitektur-, kunst- og kulturminneverdier og vårt felles forvaltningsansvar for disse verdiene», heter det i vedtaket.

Ola Fjeldheim, generalsekretær i Fortidsminneforeningen, sier til Aftenposten at det er «tydelig på slutten av vedtaket at de anmoder regjeringen om å tenke seg om på nytt. Det er en beskjed vi håper regjeringen tar til seg.»

Både Fortidsminneforeningen og Norske arkitekters landsforbund har tidligere varslet at de vil klage inn vedtaket til Sivilombudsmannen dersom slutningen om riving opprettholdes.

NRK og Aftenposten har mailet med kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H), som skriver: «Jeg er glad for at Fylkesmannen bekrefter at rivevedtaket er gyldig, og at vi nå kan gå videre i arbeidet med å bygge et åpent, trygt og grønt regjeringskvartal som vi alle kan være stolte av.»