Nyhet

Ber staten revurdere Y-blokka

– Vi mener at Y-blokka med Picassoutsmykkingen er internasjonalt unik, og klimagassberegninger for bevaring eller riving må gjennomføres, sier Ellen de Vibe i Plan- og bygningsetaten.


Y-blokka kan bli til C-blokka om Plan- og bygningsetaten får det som de vil. Foto: PBE

I dag tidlig sendte etaten ut en pressemelding med overskriften «Tillater riving av én fløy av Y-blokka», med nyheten om at PBE gir Statsbygg rivetillatelse for nordre fløy av Y-blokka. 

Samtidig betyr vedtaket at Statsbygg må gjennomføre klimagassberegninger før Plan- og bygningsetaten vil behandle rivesøknaden for søndre del, slik en rekke instanser, organisasjoner og aktivister har krevet. 

– Manglende dokumentasjon av klimaberegninger koblet med statens egne, høye miljøambisjoner, redusert arealbehov, Oslo kommunes nylig vedtatte byutviklingsstrategi samt de høye kulturminneverdiene gjør at vi mener at staten bør revurdere riveplanene, sier de Vibe i pressemeldingen.

Etatsdirektør Ellen de Vibe. Foto: PBE

PBE støtter dermed Riksantikvarens holdning om at riving ikke er i samsvar med statlig og kommunal klimapolitikk og krever, med bakgrunn i reguleringsplan, statens ambisiøse miljømål og Oslos nye kommuneplan, at Statsbygg utarbeider klimagassberegninger. 

– Selv om riving av Y-blokka er forutsatt i den statlige reguleringsplanen, mener vi at bevaring av den resterende delen av Y-blokka, med de nye forholdene som har inntruffet, fremdeles fremstår som et reelt utbyggingsalternativ, sier de Vibe. Om riving er klimamessig forsvarlig, vil vi først vite når klimagassberegningene er utført. Det er da vi kan ta endelig stilling til rivesøknaden, sier de Vibe.

Den høye C

Plan- og bygningsetaten mener også at mangelen på reell kulturminnefaglig avveining i planprosessen har svekket plangrunnlaget. 

– Y-blokka har internasjonal anerkjent arkitektur-, kunstnerisk - og kulturminneverdi, som det ligger et forpliktende ansvar i å ivareta, forklarer de Vibe. – Picassoutsmykkingen av Y-blokka har stor verdi, og det finnes bare to, offentlig tilgjengelige kunstverk av samme type i verden, heter det i pressemeldingen, der PBE også stiller seg bak Riksantikvarens forslag om å bygge om Y-blokka til en C-blokk.

– Denne løsningen gjør at vi beholder det arkitektoniske samspillet mellom Y-blokka og Høyblokka, og Picassos kunstverk blir bevart i sin opprinnelige sammenheng, sier de Vibe.

Etter at Statsbygg selv reduserte arealbehovet for hele Regjeringskvartalet med 15 000 kvadratmeter i 2018, er argumentet fra 2017, om at bevaring ikke vil gi nok areal, på tide å revurdere, heter det i pressemeldingen.

Tillatelsen til å rive Y-blokkas nordlige arm forklarer etaten på følgende vis: 

«Riving av Y-blokka inngår i den statlig vedtatte reguleringsplanen for kvartalet. Å få på plass nytt regjeringskvartal er høyt prioritert for Norge og Oslo, og prosjektets fremdrift er viktig. Rammetillatelsen omfatter riving av Y-blokkas nordlige arm, samt deler av lokket over Hospitalgate. Dette betyr at ombyggingen av Ring 1 ikke blir vesentlig forsinket, og sikkerhetshensyn er ivaretatt i samsvar med den vedtatte reguleringsplanen.»