Nyhet

Bergen er mest attraktiv

Vestlandshovedstaden stakk av med Attraktiv by-prisen foran Moss og Voss.


Bergen roses for å ha tatt modige og nytenkende grep for å styre byutviklingen. Foto: Erlend Bjørtvedt

Statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling går i år til Bergen, som i følge juryen har tatt modige og nytenkende grep for å styre byutviklingen på en bærekraftig måte. «Byen viser hvordan byutvikling også er samfunnsutvikling – og er et forbilde for andre,» heter det på hjemmesidene til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

– Det er utrolig stas at juryen har valgt Bergen som Norges mest attraktive by. Jeg gleder meg til å dele ut denne prisen til alle bergensere i Bergen 12. juni, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland, som tidligere var byrådsleder i nettopp Bergen.

President i NAL, Alexandria Algard.
Juryleder for Statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling, Alexandria Algard, sier at Bergen viser til sterk satsing på byrom og nye forbindelser som knytter byen sammen. Foto Tommy Ellingsen

Helhetlig by 

Juryleder Alexandria Algard, arkitekt og tidligere NAL-president, sier i en pressemelding at fagkompetanse, dialog og tverrfaglig samarbeid er viktige virkemidler, og at Bergen viser til sterk satsing på byrom og nye forbindelser som knytter byen sammen og gjør at den oppleves attraktiv, også utenfor det historiske sentrum. 

Den universelt utformede gang- og sykkelbroen Småpudden, den mye omtalte bybanen, Ny Krohnborg skole og tiltakene for å bedre levekår og folkehelse, og å øke bo- og leveattraktivitet i tett dialog med innbyggere, foreninger og lag, i bydelene Møllendal, Solheimsviken og Indre Laksevåg trekkes spesifikt frem som gode eksempler på Bergens fremoverlente satsning på byutvikling. 

Les hele juryens begrunnelse her.

Høy kompetanse

De to andre finalistene var Moss og Voss, som begge roses av juryen. Om førstnevnte heter det at:

«God plankompetanse i kommunen, kultur for samarbeid og sterk satsing på kultur, kombinert med ByLab har gjort at Moss har fått enormt god effekt av begrensede midler, og er et forbilde for byutvikling.»

Om Voss skriver juryen:

«Kommunens fokus på sosial bærekraft bidrar til at Voss blir et attraktivt sted å bo, her kan særlig tilrettelegging for barn og unge i sentrum og en sterk frivillighetskultur nevnes. Gjennom samarbeid sikres aktiv og god tilrettelegging for nye innbyggere og integrering.»

Statsråd Monica Mæland deler ut prisen til Bergen kommune den 12. juni. Prisen består av 250.000 kroner, en plakett og diplom – men kanskje aller viktigst heder og ære til byen, skriver departementet på sin hjemmeside.