Nyhet

Bergen med koronatiltak

Bergen kommune lytter til bransjen under koronakrisen. Bevilger 20 millioner til raskere saksbehandling og klargjøring av flere byggeklare områder. 


Bergen kommune bevilger penger til koronatiltak for byggebransjen. Foto: Wikimedia Commons

Midt i koronakrisens mest nedstengte periode gikk Arkitektenes fagforbund, Arkitektbedriftene og Norske arkitekters landsforbund (NAL) og ba kommunene om å øremerke milder for å få igang flere planlagte prosjekter. 

Nå svarer Bergen kommune på utfordringen fra bransjeorganisasjonene, og leverer noe som kan ligne på en gladnyhet. Allerede på bystyremøte 22. april ble det besluttet å gi midler til to lokale tiltakspakker på ti milioner kroner hver. 

I et brev til NAL fra Thor Haakon Bakke (MDG), byråd for klima, miljø og byutvikling, beskrives tiltak som særlig kan ha interesse for NALs medlemmer. 

Thor Haakon Bakke (MDG), byråd for klima, miljø og byutvikling i Bergen, beskriver koronatiltak rettet mot byggebransjen. Foto: Vibeke Blich

Hurtigfil for saksbehandling

Helt konkret vedtok Bystyret å øke tempoet i byggeaktiviteten i byen, og bevilger ti millioner kroner til følgende tiltak: 

· Øke saksbehandlingskapasiteten i plan- og byggesaker.

· Forsere arbeidet med å gjøre flere områder klare for byggeaktivitet i kommunen.

· Etablere en egen hurtigfil i byggesaksbehandling for utbyggere som planlegger i henhold til kommunens regulerte planer. 

I tillegg oprettes det to ekstra prosjektstillinger, med en varighet på to år, for å få opp tempoet i saksbehandlingen. Det understrekes i vedtaket at stillingene, ved å ha to års varighet, betyr at tiltaket vil ha «økonomisk effekt utover 2020». En plan for gjennomføring av tiltakene er nå under utarbeidelse. 

Bakgrunn for tiltak

Bakke forklarer, at utformingen av tiltakspakkene har skjedd i dialog med lokalt næringsliv og arbeidstakerorganisasjoner. «Tiltakene som lanseres svarer på behov vi har fått kjennskap til gjennom denne dialogen», skriver Bakke.

Som begrunnelse for tiltakene påpeker Bakke at byrådet oppfattet at regjeringens krisepakker under koronakrisen ikke var tilstrekkelig for det bransjen trengte i Bergen.

«Byrådet kom til at det var behov for å lansere en supplerende lokal tiltakspakke, for å lette byrdene særlig for de mest rammede delene av næringslivet i Bergensområdet», skriver Bakke.