Nyhet

Bergen, nokke for seg sjøl!

Krise er temaet for Byutviklingskonferansen 2020 i Bergen. – Byen er uansett endringsdyktig, sier Mette Svanes, direktør i plan- og bygningsetaten.


Direktør i Plan- og bygningsetaten i Bergen, Mette Svanes, skal snakke om arealstrategier for fremtiden under Byutviklingskonferansen 2020. Foto: Bergen kommune

Bergen feirer 950 års-jubileum i år, samtidig som byen befinner seg i krise, både av lokal og global karakter. Både den akutte pandemien og større miljøutfordringer er med å påvirke byen fysisk, innholdsmessig og følelsesmessig, skriver Bergen kommune. Krise er da også stikkordet for årets byutviklingskonferanse, som går av stabelen fredag 27. november. I digitalt format. 

Konferanseprogrammet er delt opp i to deler, der man først vil se på byutviklingen i en historisk kontekst, mens man i del to skal snakke om Bergen de neste 50 årene. Blant de 16 foredragsholderne er byens direktør i Plan- og bygningsetaten, Mette Svanes, som vil ta for seg byens arealstrategier for fremtiden.

Strategier for fremtiden 

Fra sitt hjemmkontor forteller hun at selv om etaten holder koken og klarer å behandle saker som før, savnes de faglige diskusjonene over bordet og kontakten med arkitekter og søkere. En byutviklingskonferanse er derfor på sin plass, slik den har vært siden 2004. 

– Det er et poeng at temaene vi setter til konferansen skal si noe om den tiden vi står i. Nå er bakteppet at Bergen fyller 950 år og samtidig står oppi en krise, både lokalt og globalt. Da trenger vi å sette sammen tidslinjen og se på hvordan byen har taklet kriser tidligere. Å se på endringer og endringsvillighet bakover, og hvilke strategier vi skal ta med oss videre. Det blir interessant å se fremover, sier Svanes.

– Du skal holde et innlegg om arealstrategiene for fremtiden. Hva handler det om? 

– Det handler om å løfte blikket tilbake og se hva som har inngått i Bergens arealstrategi, hva vi har for lokalisering- og bosetningsmønstre, og hvordan har vi håndtert det. Hvordan det i starten var naturgitte årsaker for lokaliseringsmønstre, og hva det nå er som preger de samme strategier. Den siste tidens politikk har handlet om å fortette byen og om arealeffektivitet, og dette blir en drøfting rundt hva vi bør gjøre i fremtiden. Noen vet vi litt om, noe vet vi lite om. 

– Hva vet dere litt om, da? 

–  Vi vet at vi får et villere og våtere klima, noe vi har gode arealstrategier for. Vi står også midt oppi en digitalisering, store teknologiendringer, som gir muligheter, men også utfordringer. Befolkningen er preget av livsstilssykdommer, og det er noe vi har forsøkt å ta inn i strategiene vi har nå, gjennom å tilrettelegge for fysisk akitivitet, med gåing og sykling som viktigste fremkomstmidler.

Byråd for klima, miljø og byutvikling, Eline Aresdatter Haakestad (MDG), åpner byutviklingskonferansen fredag den 27. november. Foto: Nina Blågestad

Nyansert debatt

Denne høsten har Bergen opplevd en arkitekturdebatt, særlig rundt utbyggingen av områdene langs bybanetraseen. Svanes sier hun har fulgt debatten, og registrert at det har kommet innspill på at debatten bør nyanseres noe. 

– Jeg tror det er viktig å forstå litt mer om bakgrunnen. Om hvorfor Bergen ser ut slik den gjør. Dette handler også om endringer i strategier. Knutepunktstrategi, intensiteten, høyder og så videre har variert politisk de ti til femten siste årene, det er mange prosjekter i dag som er påbegynt for ti år siden. Det er et evigvarende dilemma i arealutvikling og arkitekturdebatten, at vi dømmer med dagens øyne, sier plan- og bygningssjefen. 

– Er det et poeng å utvikle fortere? 

– I noen prosjekter er det et poeng å bygge raskt, i andre ikke. Det finnes mange gode eksempler på at ting har godt av å modnes. Bergen er uansett endringsdyktig, Den nye kommuneplanen stiller for eksempel bestemmelsene «på hodet» slik at det er kvaliteten som styrer utnyttelsesgraden og ikke omvendt. Det er en krevende prosess, men det er veien å gå.

Viktig møteplass

Veien videre skal altså diskuteres og forklares ytterligere under byutviklingskonferansen. Blant annet skal byråd for klima, miljø og byutvikling, Eline Aresdatter Haakestad (MDG), byarkitekt Maria Molden og byantikvar Johanne Gillow holde innlegg. Sistnevnte med tittelen «Bergen, nokke for seg sjøl!». 

I tillegg kommer Rainer Stange, landskapsarkitekt og president i Norske Landskapsarkitekters Forening, og arkitekter fra Vill Mer og Mad arkitekter. Tradisjonen tro skal også Bylivsprisen og Arkitektur- og byformingsprisen deles ut. 

– Det er litt vanskeligere å holde konferanse i år, men vi opplever at dette er et viktig møtested for bransje, politikere og byråkrater. Mange søker hit fordi de lurer på hva som skjer i Bergen, hva som rører seg i kommunen, og hva som møter en når man kommer med et prosjekt. Det har vært viktig å tenke bredt og inkluderende, avslutter Svanes. 

Byutviklingskonferansen 2020 er åpen for alle. For mer informasjon og påmelding, sjekk her