Nyheter

Bergens Bjørvika

En kvintett med MAD Arkitekter og Asplan Viaks arkitekter på laget har laget en mulighetsstudie for Dokken i Bergen som skal «gjenreise byens sentrum».


Hvis godshavnen flyttes ut av sentrum, kan Dokkens 249 dekar bli et nytt byområde. Illustrasjon: MIR/MAD/ASPLAN VIAK

Dokken er et havneområde på 249 dekar som i norsk sammenheng bare kan sammenliknes med Bjørvika, skriver kvintetten i en pressemelding. Det må kanskje tilføyes at både Nyhavna i Trondheim og Filipstad i Oslo er større, områder der den kommende byutviklingen befinner seg i omtrent samme fase som Dokken.

 

I tillegg til MAD og Asplan Viak, består gruppen av EGD Property, OBOS og Probiz, flere av dem med bakgrunn fra store utviklingsprosjekter som Media City i Bergen og Fornebu, Nydalen og Kværnerbyen i Oslo. Mulighetsstudien ser for seg at Dokken kan romme 3500 boliger og 8000 arbeidsplasser.

 

Fyldig studie

Kvintetten år offensivt til verks. De har produsert en rikt illustrert rapport på 96 sider, «Visjon Dokken», og skriver at hvis denne visjonen skal bli virkelighet, må «lokale, regionale og statlige myndigheter legge til rette for gode løsninger i samspill med Bergens utbyggere og planleggere».

 

I relativt diplomatisk stil skriver de at Bergen sentrum de siste tiårene er blitt «utfordret» som bosted og handelssentrum. Målet med mulighetsstudien for Dokken er å «gjenreise byens sentrum som det naturlige midtpunktet i hele regionens liv.

 

En forutsetning for å utvikle Dokken, er at godshavnen flyttes ut av sentrum, og det gjenstår å finne en plass til denne. Hurtigruten, ferger og cruisebåter skal det imidlertid bli plass til på Dokken.

Mulighetsstudien ser for seg at Dokken kan romme 3500 boliger og 8000 arbeidsplasser. Illustrasjon: MIR/MAD/ASPLAN VIAK
Mulighetsstudien ser for seg at Dokken kan romme 3500 boliger og 8000 arbeidsplasser. Illustrasjon: MIR/MAD/ASPLAN VIAK