Nyhet

Best i åpne landskap?

Åpne kontorlandskap og aktivitetsbaserte arbeidsplasser er svært omdiskutert. Nå inviterer Statsbygg til konferanse for å lage en rapport om de beste kontorløsningene.


Gjennom europeiske samarbeid ønsker Satsbygg å komme nærmere en kunnskapsbasert forståelse av hva aktivitetsbaserte arbeidsplasser er på sitt beste. Foto: Statsbygg

- Det er beregnet at 50 prosent av alle kontorarbeidsplasser i Europa står tomme til enhver tid. Dette representerer en enorm sløsing med ressurser og bidrar til å gjøre bygge- og eiendomsbransjen til en klimaversting, sier administrerende direktør i Statsbygg, Harald Vaagaasar Nikolaisen. 

Nå inviterer Statsbygg til konferanse i Oslo, der målet er å utforme en kunnskapsbasert rapport om de beste kontorløsningene. Rapporten skal være en praktisk anvendbar guide for alle som planlegger en mer effektiv organisering av arbeidsplasser.

Både private og offentlige virksomheter i hele Europa leter etter nye og mer effektive kontorløsninger, heter det i en pressemelding fra Statsbygg.

Europeisk rapport

- Gjennom vårt europeiske samarbeid med statsbyggerier i 23 land ønsker vi å komme nærmere en kunnskapsbasert forståelse av hva aktivitetsbaserte arbeidsplasser er på sitt beste. Vi vil kartlegge hvordan de best kan realiseres og utformes for å bli gode løsninger, sier Vaagaasar Nikolaisen i pressemeldingen.

Det er den nederlandske forskeren Juriaan van Meel som har utarbeidet et utkast til rapporten som foreligger, og som skal diskuteres videre under konferansen. Med utgangspunkt i de forskjellige landenes erfaringer med aktivitetsbaserte arbeidsplasser beskriver den både de beste fysiske kontorløsningene og de gode prosessene for lederansvar, deltakelse og medvirkning for å finne fram til dem. Rapporten tar utgangspunkt i de forskjellige landenes erfaringer med aktivitetsbaserte arbeidsplasser.

Aktivitetsbaserte arbeidsplasser gir en håpløs og på alle måter uhensiktsmessig arbeidshverdag, mener førstelektor ved Høgskolen på Vestlandet, Torstein Dahle. Foto: Wikipedia

– Veldig grovt

Aktivitetsbaserte arbeidsplasser har lenge vært svært omdiskutert, og Statsbygg har måttet tåle mye kritikk for sine planer om åpne kontorlandskap, «free seating», soneinndeling og «clean desk», både i det nye regjeringskvartalet og i flere universitets- og høyskolebygg. Debatten rundt innføring av aktivitetsbaserte arbeidsplasser har gått høyt ved flere universiteter og høyskoler.  

– Jeg syns Statsbygg opptrer veldig grovt. Det er helt på trynet, sa Torstein Dahle, tidligere Rødt-leder og nå førstelektor ved Høgskolen på Vestlandet, til Forskerforum, da det i 2017 ble kjent at Høgskulens nye bygg i Bergen (åpner i 2020) skal ha aktivitetsbaserte arbeidsplasser.

– Det vil være helt ødeleggende. Det gir en håpløs og på alle måter uhensiktsmessig arbeidshverdag. Men det ser ut til at holdningen fra statens side er at man gir blaffen i det, sa Dahle til Forskerforum.

Førstelektoren viste blant annet til et eksempel fra Malmø, der ledelsen ved Högskolan Malmö måtte medgi at de aktivitetsbaserte arbeidsplassene i prestisjebygget Niagara ikke fungerte og måtte bygges om, kun to år etter åpning. Punktvis lister Dahle opp de mest sentrale innvendingene mot kontorløsningen: dårligere kontakt mellom studenter og forelesere; oppløsning av fagmiljøene; svekket produktivitet og større sykefravær samt hyppige distraksjoner.

Ikke hørt

Statsbygg og ledelsen ved Høgskolen på Vestlandet har, på tross av sterke innvendinger fra de ansatte, valgt å gjennomføre modellen, og senest i mars var tilsynsleder Marita Scott ved Arbeidstilsynet i Bergen ute og fortalte at de var bekymret over høyst mangelfull medvirkning for de ansatte i prosessen.

I sitt tilsvar til Dahle i Forskerforum svarte kommunikasjonsdirektør i Statsbygg, Hege Njaa Aschim, at de var uenig i Dahles kritikk:

– Vi avviser ikke virkelighetsbeskrivelsen folk kommer med, det har vi ikke noe grunnlag for eller ønske om. Men når vi bistår i en utbygging, forholder vi oss til instruksene fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som legger til grunn at arealene skal være på 23 kvadratmeter per hode. Vi er nødt til å samarbeide med institusjonene for å finne den beste løsningen. Det er ikke arrogant, men en nødvendig tilnærming, sa Aschim i 2018.

Konferansen «Kontorløsninger: Aktivitetsbaserte arbeidsplasser» finner sted i Oslo 24. og 25. juni, i regi av den europeiske organisasjonen PuRE-net (The Public Real Estate Network), en samarbeidsorganisasjon for statsbyggerier i Europa, der Harald V. Nikolaisen for tiden er president.

Ved siden av Juriaan van Meel, deltar direktør Siri Hunnes Blakstad i SINTEF og psykolog og forsker Ane Gjerland fra Høgskulen på Vestlandet.