Nyhet

Holder følge med fremtiden

NMBU-studenter lager podkast om ny teknologi i planleggingsfaget. – Utdanningen trengte en oppdatering, sier Kristoffer Pinheiro.


Thea Sanner og Kristoffer Pinheiro, studenter ved i by- og regionplanlegging på NMBU, lager podcasten «Rom for utvikling». Her får studenter og yrkesaktive dypdykk i ny digital teknologi for planleggerfaget. Illustrasjon: NMBU

Ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås satt en gjeng studenter og følte seg litt teknologisk akterutseilt allerede før de hadde entret arbeidslivet. Utviklingen av nye digitale verktøy gikk så fort at selv om universitet prøvde å oppdatere undervisning og pensum, var det ofte for lite og for seint.

Svaret på problemet ble i stedet podcasten «Rom for utvikling» av Kristoffer Pinheiro og Thea Sanner, begge studenter i by- og regionplanlegging.

– Uansett hvor god NMBU er til å oppdatere innholdet i utdanningen, vil teknologien gå fortere. Vi opplevde at forsøkene som ble gjort på mange måte var utdaterte, nærmest før de ble gjennomført. Utdanningen vår trengte derfor en ny form for oppdatering, sier Pinheiro til Arkitektnytt.

Teknologidugnad

Høsten 2019 utlyste så rektoratet ved NMBU midler til utvikling av innovativ undervisning. SITRAP, et senter for fagdidaktikk innen romlig planlegging ved NMBU, så muligheten til å løfte fram hvordan man skal følge med på den digitale utviklingen for å fornye undervisningen, og fikk støtte til prosjektet «Dugnad for digital innovasjon».

Resultatet av dugnaden ble podkasten «Rom for utvikling», laget av Pinheiro og Sanner, et samarbeid mellom studenter og foreleserne ved NMBU. Professor Elin Børrud og førsteamanuensis Marius Grønning ved SITRAP har vært samarbeidspartnere fra forelesersiden.

– Vi er veldig glad for å ha fått muligheten til å utvikle dette podkastkonseptet på oppdrag fra NMBU, sier Pinheiro.

Podkasten «Rom for utvikling» går i dybden på ny teknologi. Her blir Ramzi Hassan (i midten), leder av «virtual reality»-labben på NMBU, intervjuet av Thea Sanner og Kristoffer Pinheiro. Foto: NMBU

Kunstig intelligens

I de fire første episodene får vi blant annet en samtale med Ramzi Hassan, grunnlegger og leder av «virtual reality»-labben på NMBU, om bruk av VR-briller som arbeidsverktøy. Vi får også oppdatert informasjon om mer klassiske verktøy som BIM og GIS.

Syv nye episoder vil komme hver søndag utover våren. Pinheiro trekker frem to kommende podkaster om kunstig intelligens og det norske teknologiselskapet Spacemaker. Her vil blant annet Morten Goodwin, professor ved Universitet i Agder, fortelle om fordelene ved bruk av kunstig intelligens i byplanlegging.

– Det er interessant å undersøke hva kunstig intelligens kan brukes til. Goodwin argumentere for at AI ikke nødvendigvis vil stjele jobbene til arkitekter, landskapsarkitekter og byplanleggere, men faktisk frigjøre tid til å bruke kunnskapen vår mer effektivt.

Stiller dumme spørsmål

Som student ser Pinheiro hvordan verken universitetene, høgskolene eller departementene henger med på en hurtig teknologisk utvikling, og at «en helt oppdatert virksomhet blir som å skyte på bevegelig mål». Mens podkasten opprinnelig skulle være rettet mot NMBU-studenter, er den derfor også laget slik at den kan være interessant for både studenter ved andre skoler og ferdigutdannede som allerede er i arbeidslivet.

– Vi prøver å skape et overordnet innblikk i alt som finnes der ute. Alle som studerer eller jobber innenfor fagene eiendomsutvikling, arkitektur og landskaps- og byplanlegging vil ha nytte av å høre på denne podcasten. Spesielt studenter, undervisere og ansatte i det offentlige tror jeg trenger en større grad av teknologioppdatering.

– Hva er det med podkastformatet som passer denne oppgaven?

– Formatet passer veldig godt som et rom hvor vi får være den nysgjerrige studenten som skal undersøke noe. Vi skriver ikke en tekst hvor vi later som om vi selv sitter inne med kunnskapen. Vi stiller heller dumme spørsmål til dem som sitter inne med mest spisset kunnskap på ulike felt. Da lærer vi masse og det blir også god podkast!