Nyheter

Bo- og arbeidskollektivet Vestbredden Vel Vels spørsmål til byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen (MDG)


- Hvorfor så hastverk med å tvinge gjennom salget nå (når dem i

utgangspunktet trakk det tilbake for grundigere gjennomgang)?

 

- Hvem presser på dette? Urbanium? Eby?

 

- Hvorfor blir det fortsatt ingen dialog med beboerne i Hausmannsgate 40, som lovet før valget? Verken byråd Hanna Marcussen (Mdg) eller leder for byutviklingskomiteen Victoria Evensen (Ap) har hittil i sine nye stillinger på Rådhuset vist interesse for dialog med Vestbredden Vel Vel om framtida til huset og en formalisering av leieforholdet med kommunen.

 

- Et samlet Hauskvartal har lagt fram et helhetlig forslag til utvikling av kvartalet, som legger til grunn fortsatt kommunalt eie. En gjennomføring av dette forslaget vil ikke koste Oslo kommune en krone. Hvorfor er ikke dette blitt behandlet eller vist noen som helst form for interesse? Denne prosjekt-planen er langt på vei klar for gjennomføring, noe som gjør at argumentet lagt fram av byråden (stans i salget vil gjøre at utvikling av kvartalet vil ta for lang tid og bli for dyrt) ikke har gyldighet overhodet.

 

- Hva legger det nye byrådet i begrepet byøkologi? Det finnes tydeligvis planer (se MDGs valgprogram) for å opprette et «fremtidig senter for byøkologi,»" men ikke til å ta vare på de grasrotinitiativene som allerede eksisterer? Vestbredden Vel Vel har 16 års erfaring som brukerstyrt, byøkologisk bokollektiv.

 

- Hvordan ser det nye byrådet for seg «det nye Oslo»? Er strategien å fortsette på linja til det forrige høyrebyrådet, med privatisering av kommunal bolig- og eiendomsmasse i turbofart?