Nyheter

Bosetting av flyktninger: Bruk arkitektene

– Arkitekter er godt trenet i å tenke nye tanker og være kreative på kort tid. Dette er ikke en quick fix, det er en smart fix. Vi trengs, sier Tor Inge Hjemdal i NAL.


Fagsjef i NAL, Tor Inge Hjemdal, mener arkitektene har den kompetansen som skal til for å sikre at det bygges gode boliger raskt. Foto: Kjetil Husebø

Mandag innkalte kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner til møte for å få råd om bosetting av flyktninger. På invitasjonslisten sto aktører som Selvaag, Byggenæringens landsforening, Boligprodusentenes forening og Huseiernes landsforbund. Verken NAL eller Arkitektbedriftene var invitert.

 

– Vi må ta oss tid til å tenke

Nasjonalt utvalg for bosetting av flyktninger har bedt norske kommuner om å ta imot 18 000 flyktninger med oppholdstillatelse i 2016. I 2017 kan tallet komme opp i 21 000. Det var faktagrunnlaget og noe av utgangspunktet for hastemøtet i KMD mandag.

 

Fagsjef i NAL Tor Inge Hjemdal, skulle gjerne vært der.

 

– NAL burde vært direkte involvert, og vi jobber kontinuerlig for å få politikere til å skjønne at arkitektkompetanse bør inn i diskusjoner av denne typen, sier Hjemdal.

 

NAL fikk likevel spilt inn noen tanker via Byggenæringens landsforening (BNL), som tok kontakt i forkant av møtet. NAL ga BNL faglige råd over telefon etter å ha vært i kontakt med en håndfull arkitektkontorer for å få innspill. Mad arkitekter snudde seg i tillegg rundt og laget skisser som ble tatt med inn i møtet.

 

NAL mener det er tre kategorier fysiske omgivelser man nå skal jobbe raskt med: Akuttmottak rett etter grensepassering, mottakene og boligene flyktningene ender opp i. Arkitektene kan bidra i forhold til mottak og boliger, er signalet fra NAL.

Boligprodusentenes forening foreslår å ha ulike typer gjennomgangsboliger. Noen selvstendige boliger og noen kollektive løsninger med bofellesskap. Illustrasjon: BF
Boligprodusentenes forening foreslår å ha ulike typer gjennomgangsboliger. Noen selvstendige boliger og noen kollektive løsninger med bofellesskap. Illustrasjon: BF

«Gjennomgangsboliger»

Blant innspillene som ble overlevert på møtet, var Boligprodusentenes av de mer konkrete. De foreslår bygging av såkalte «gjennomgangsboliger» i en overgangsfase.

 

I et notat som ble overlevert Sanner mandag, anbefales det «tiltak som sikrer at kommunene snarest iverksetter gjennomgang av eksisterende arealplaner for å finne plass til gjennomgangsboliger basert på nasjonale måltall for bosetting i kommunene.»

 

– Strømmen av flyktninger som kommer til Norge medfører at vi må tenke nytt når det gjelder bosetting, sier administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentenes forening i en pressemelding.

 

– Noe vi kan være stolte av

Et hovedpoeng for NAL er at også boliger som skal bygges raskt, kan være av høy kvalitet. Man kan ikke sette likhetstegn mellom kvalitet og høye kostnader, poengterer Hjemdal.

 

–  Arkitektur er ikke de eksklusive eneboligene, arkitektur er det vi omgir oss med hele tiden, hele dagen. Det er avgjørende å komme opp med gjennomtenkte løsninger som er med på å videreutvikle samfunnet de settes inn i. Vi kan ikke bare plassere monoboligområder tilfeldig rundt i kommunene. De må bidra til by- eller bygdesamfunnet, sier fagsjefen i NAL, og legger til:

 

– Arkitektkompetanse er ikke sand i maskineriet, det er olje. Arkitekter er godt trenet i å tenke nye tanker og være kreative på kort tid. Det er helt uproblematisk. 

 

Tid nok til kvalitet

Hjemdal understreker at meldingen fra byggenæringen mandag var at det er kapasitet i byggenæringen til å gjøre denne jobben. Han mener man også har tid nok til å bygge gode boliger. Men det forutsetter at man tar med arkitektene i arbeidet.

 

– Flyktningsituasjonen er ikke en quick fix, det er en smart fix. Vi må ikke ende opp med å pøse ut eks antall boliger eller mottak som ikke har den kvaliteten vi ønsker. Vi må bygge noe vi kan se tilbake på og være stolte av. Det som skal bygges nå er arkitektur som skal formgi omgivelsene våre. Det er vi som vet hvilke gode løsninger som finnes på det nivået vi nå er, både økonomisk og tidsmessig. Vi trengs, sier Hjemdal.

 

Boligsosial konferanse

I dag melder KMD på sine nettsider at det er rekordstor oppslutning om årets boligsosiale lederkonferanse. Mer enn 200 representanter fra hele kommune-Norge har meldt seg på konferansen, som KS, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Husbanken arrangerer i Oslo 12. november, skriver KMD i en pressemelding.