Nyheter

Bransjemøte om arkitekturpolitikk

Tirsdag møttes arkitektur-Norges eget profesjonsråd på Doga for å snakke om utformingen av en nasjonal arkitekturpolitikk.


Formøtet på Doga i dag samler nøkkelpersoner fra de norske utdanningsinstitusjonene og samtlige arkitektorganisasjoner. Målet er å samle trådene før det store innspillsmøtet 10. mars. Foto: Eirik Evjen/Doga

Doga skal i løpet av våren koordinere et arbeid for å legge grunnlaget for en ny, nasjonal arkitektur- og byutviklingspolitikk. Ifølge invitasjonen til møtet tirsdag har Doga «landet på følgende fokus for det videre arbeidet: Hvordan kan arkitektur og byutvikling bidra til en bærekraftig omstilling av Norge?».

 

I Profesjonsrådet for arkitektur og landskapsarkitektur sitter representanter for alle de arkitekturfaglige utdanningsinstitusjonene: NTNU, BAS, AHO og NMBU samt studentorgansiasjonen NSO. Som obervatører sitter representanter fra NAL, NLA, NIL, Arkitektbedriftene i Norge, Doga, Universitets- og høgskolerådet og Norges forskningsråd.

 

Valgkamp-tema

Rådsmøtet på Doga i dag er et formøte til et stort og åpent innspillsmøte 10. mars, hvor invitasjonen går bredere ut og favner det Doga kaller «bransjen». Her skal man for alvor starte samarbeidet «om utforming av politikken, og hva som skal være hovedprioriteringer mot valget 2017.»

Påmelding skjer via Dogas nettsider.

 

«Sammen har vi mye kunnskap, ressurser og ikke minst gjennomslagskraft,» proklamerer Doga på nettsiden i en artikkel om mars-møtet.

 

Bærekraft og omstilling

I invitasjonen til møtet med profesjonsrådet tirsdag står det at Doga ønsker å stille følgende spørsmål 10. mars:

– Hvordan kan arkitektur og byutvikling bidra til en bærekraftig omstilling av Norge?

– Hva må skje på statlig politisk nivå for å tilrettelegge for at det kan skje?

 

Doga har også planer om å arrangere en debattserie med de samme temaene, og de skal delta på Arendalsuka. Der skal de skal de jobbe for å sette «de viktigste sakene innenfor våre felt på den politiske agendaen.»

 

Strategi etter valget

Møtet tirsdag, samlingen av bransjen 10. mars, reisen til Arendal og arbeidet med å få arkitekturpolitikk på dagsorden under valget til høsten, skal legge grunnlaget for et «strategisk arbeid opp mot myndigheter etter valget,» skriver Doga i invitasjonen til tirsdagens møte.

 

Om hovedmålet for møtet skriver Doga at hensikten er å diskutere innspillsmøtet med bransjen, «og få innspill og forslag til justeringer innenfor de rammene som er skissert. I tillegg vil vi gjerne diskutere videre prosess fram mot og etter valget, slik at vi best mulig får koordinert vår innsats mot valget 2017 for å få mest mulig effekt.»