Nyhet

Bransjetermometer før ferien

Arkitektbedriftene knuser tall i koronatider. Nå meldes det om en forsiktig positivitet før sommeren.


"Selv om enkelte indikatorer har en svak positiv endring, er det fremdeles et alvorlig bortfall av nye oppdrag, samt høye permitterings- og ledighetstall," skriver AiN om tallene som kommer frem i siste bransjetermometer før sommeren. Foto: Pexels

«Det jobbes hardt i bedriftene for å holde hjulene i gang, og selv om enkelte indikatorer har en svak positiv endring, er det fremdeles et alvorlig bortfall av nye oppdrag, samt høye permitterings- og ledighetstall,» skriver Arkitektbedriftene i sin siste utgave av bransjetermometeret før sommeren. 

Tallene for uke 26 viser at nesten 60 prosent av bedriftene oppfatter oppdragssituasjonen som «ganske normal», mens 15,4 prosent sier at pågående prosjekter går som vanlig, men at bedriftene ikke får inn nye oppdrag. Rundt 10 prosent sier de opplever at flere pågående prosjekter har stoppet opp, og at det ikke kommer inn nye. 

Stans i prosjekter eller oppdragstørke forekommer i stor del (85 prosent) der utbygger er privat.

Positiv trend

Arkitektbedriftene kommenterer at det samlet sett ser ut som en positiv trend mot normalisering. «Tiltak fra myndigheter og bransjeorganisasjoner kan se ut til å ha hatt en viss effekt. Likevel tar vi det på alvor at rundt 35 % av alle medlemsbedrifter fortsatt melder om negativt avvikende drift i en eller annen form,» skriver AiN.

De mener det er stor forskjell på innsats i kommunene når gjelder nye oppdrag.

Nesten 60 prosent av bedriftene oppfatter oppdragssituasjonen som «ganske normal», mens 15,4 prosent sier at pågående prosjekter går som vanlig, men at bedriftene ikke får inn nye oppdrag. Faksimilie: Arkitektbedriftene

Færre permitteringer, flere oppsigelser

Hele 94,3 prosent forteller at de ikke har sagt opp ansatte, mens 30 prosent oppgir å ha permittert mellom 1 og 100 prosent av arbeidsstokken. Arkitektbedriftene skriver at antallet permitteringer er på vei ned, men at antall oppsigelser stiger noe.

«Dette kan henge sammen med at permitteringsperioden for de som permitterte i midten av mars allerede er halvt oppbrukt og at man på dette tidspunktet vurderer utsiktene de neste tre månedene. Enten mulighet for å ta inn igjen, eller si opp,» melder AiN.

Tilbake til fremtiden

Fremtidsutsiktene for arkitektbedriftene oppleves ulikt, der 52 prosent antar å være tilbake der man var før koronautbruddet når høsten kommer, mens 33,3 prosent mener bedriften vil være svekket. 13,7 prosent mener bedriften vil komme styrket ut av krisen. 

AiN mener å se en positiv retning på fremtidsutsiktene, men er fortsatt bekymret for den tredjedelen som ikke ser ut til å komme tilbake. Rundt 1 prosent melder at de tror de må legge ned, og for små kontorer er dette spesielt utfordrende.

Effektive bedrifter?

At antallet som mener å ville komme styrket ut av koronakrisen tror AiN skyldes en sammenheng med oppdagelse av nye effektive arbeidsformer, at faktureringsgraden har gått opp, og at sykefravær ned.

«Kanskje har også oppsigelser og permitteringer resultert i en mer effektiv bedrift?» spør Arkitektbedriftene.

Bransjeorganisasjonen håper nå at medlemsbedriftene fortsetter å svare på undersøkelsene, slik at man kan fortsette å måle bransjetemperaturen også etter sommeren.